Update netcapaciteit december

Maandelijks geven wij u een update over de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet (hoogspannings- en middenspanningsnet) in ons verzorgingsgebied.

In deze update

Nieuwe knelpunten bij TenneT

Groningen en Overijssel

TenneT communiceert vandaag dat het hoogspanningsnet in de hele provincie Overijssel en het zuidwestelijke deel van Groningen vol is voor afname. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor grootzakelijke klanten die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen. In grote delen van Overijssel is op dit moment al een gebrek aan transportcapaciteit voor afname, maar dan in ons elektriciteitsnet. Hier verandert nu niets voor klanten.

TenneT heeft de volgende knelpunten:

  • Overijssel: Koppeltransformatoren op station Zwolle-Hessenweg (110kV)
  • Overijssel: Koppeltransformatoren op station Hengelo (110kV)
  • Overijssel: Verbindingen in omgeving Enschede
  • Groningen: Koppeltransformatoren op station Vierverlaten (110kV)

TenneT heeft de volgende plannen:

  • Overijssel: Bijplaatsen van 2 koppeltransformatoren bij station Zwolle-Hessenweg (gereed in 2026)
  • Overijssel: Het project Drents Overijsselse Netversterking (gereed 2029 - 2031)
  • Overijssel: Vervangen van 3 koppeltransformatoren en bijplaatsen van een 4e koppeltrafo op station Hengelo (gereed 2029 - 2031)
  • Groningen: Plaatsen van 4 nieuwe koppeltransformatoren op station Vierverlaten (gereed in 2029)
  • Groningen: Het project Groningen stad verzwaren (gereed in 2029)

In totaal wordt de capaciteit van het hoogspanningsnet in Overijssel hiermee uitgebreid van 1400 megawatt naar 1810 megawatt. Voor Groningen wordt het net uitgebreid van 370 megawatt naar 1110 megawatt.

Drenthe

De meldingen in Groningen en Overijssel hebben ook impact op Drenthe. Voor Drenthe geldt dat er op dit moment op een aantal plekken nog beperkt ruimte is. Deze gebieden worden gevoed door stations die TenneT tot het Overijsselse (Steenwijk) en/of Groningse (Gasselte) hoogspanningsnet rekent.

Door de nieuwe meldingen van TenneT verkleuren die stations naar ‘oranje' (fase 1a) in de schaarstekaart. Concreet betekent dit: de gebieden in Drenthe waar nu nog beperkte ruimte is (geel), zitten vanaf 20 december vol (oranje). Daarmee zit het elektriciteitsnet in heel Drenthe vol voor grootzakelijke klanten. 

Bekijk de huidige situatie voor afname op de schaarstekaart

Uitkomsten congestieonderzoeken

Vandaag publiceren wij de uitkomsten van 8 nieuwe congestieonderzoeken:

ProvincieStationBlokInvoeding/afname
GroningenWeiwerd40Invoeding
OverijsselKampen0 en 10Afname
Noord-BrabantHelmond ZuidAAfname
Noord-BrabantTilburg NoordAAfname
Noord-Brabant's HertogenboschAAfname
LimburgLimmelZuid en Heer systeem & 10Afname
LimburgNederweertXAfname
Scroll links/rechts voor meer

Helaas gaat congestiemanagement op dit moment op bovenstaande stations nergens voor extra ruimte voor zorgen voor klanten met een grootverbruikaansluiting.

Nieuwe kaarten met wachtlijsten en uitbreidingsplannen

Wij publiceren sinds deze zomer kaarten met daarop een overzicht van de wachtlijsten per station. Deze kaarten worden deze maand uitgebreid. Op de nieuwe kaarten staat niet alleen hoelang de wachtlijst op dat station is, maar ook wanneer er een uitbreiding gepland staat. Ook toont het hoeveel capaciteit er dan naar verwachting bij komt. Hierbij is al rekening gehouden met de prognoses voor autonome groei en de (voorlopige) limieten van TenneT.

Verplicht congestiemanagement voor opwekkers

We starten met een volgende fase voor congestiemanagement. Op 4 stations gaan we grote invoeders van elektriciteit verplichten om een aanbod te doen voor congestiemanagement. Dit zijn in totaal 35 klanten achter (delen van) onze stations in Veenoord (Drenthe), Hapert (Noord-Brabant), Haps en Kelpen (beiden in Limburg). De betreffende klanten ontvangen hierover bericht van ons. Zij kunnen zelf beslissen tegen welke (marktgebaseerde) prijs ze een aanbod willen doen.

Om het energienet betrouwbaar te houden, is het op deze stations cruciaal dat we het elektriciteitsnet efficiënter gaan gebruiken. En congestiemanagement is een manier waarop dat kan. Bij congestiemanagement vragen we grootzakelijke klanten om bij dreigende overbelasting de transportvraag tijdelijk aan te passen tegen een financiële vergoeding.

Deelnemen aan congestiemanagement?

Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef dan uw interesse aan ons door.