Het coronavirus: maatregelen grootzakelijke klanten

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor onze maatschappij. We houden de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het protocol ‘Samen veilig doorwerken' van Bouwend Nederland en Nederland Techniek. 

Werkzaamheden gaan door

Werkzaamheden voor zakelijke klanten gaan gewoon door, omdat we goed kunnen inschatten hoe de werkomstandigheden eruitzien. Vaak is er bij deze werkzaamheden geen direct klantcontact, waardoor er minder kans is op besmetting. Als afspraken wel worden uitgesteld, informeren we u hierover.

Mogelijke vertraging van projecten

In een aantal gevallen zijn we bij het uitvoeren van projecten afhankelijk van derden. We moeten in gesprek met particuliere grondeigenaren en/of andere partijen zoals gemeentes voor bijvoorbeeld het vestigen van zakelijk recht, vergunningen of bodemonderzoek. Sommige gesprekken voeren we nu digitaal, maar dit kan niet altijd. Hierdoor kunnen projecten vertraging oplopen. Geldt dit voor uw project? Dan ontvangt u hier van ons een e-mail over.

Veelgestelde vragen over geplande afspraken

Ja, als u een afspraak hebt die wij niet hebben afgezegd en u hebt gezondheidsklachten, dan vragen wij u om de afspraak te annuleren.

Als een monteur bij u binnen moet zijn, neemt hij extra maatregelen. Voordat hij binnenkomt, geeft hij daar uitleg over. Hij zal u vragen naar een andere ruimte te gaan na het openen van de deur, hij houdt afstand en overlegt telefonisch met u.

Veelgestelde vragen over werkzaamheden

Ja, iedereen moet kunnen rekenen op de veilige en betrouwbare levering van energie. Bij het melden van een storing, wordt er aan u gevraagd of u gezondheidsklachten hebt. Als dat het geval is, komt de monteur ook langs om het op te lossen. Hij neemt dan extra veiligheidsmaatregelen en vraagt hij u om in een andere ruimte te blijven zo lang hij in uw huis is en alleen telefonisch te overleggen.

Natuurlijk kan het in deze tijd extra vervelend zijn als wij de stroom onderbreken, bijvoorbeeld als u thuis werkt. In enkele gevallen kunt u onze afspraak verzetten, bijvoorbeeld als wij een slimme meter komen installeren. In andere gevallen kan dat niet, zoals bij onderhoudswerkzaamheden aan ons elektriciteitsnet. Deze werkzaamheden gaan altijd door omdat ze als doel hebben: voorkomen dat u op een onverwacht moment zonder elektriciteit komt te zitten door een storing. U krijgt van ons een brief als we bij u de stroom moeten onderbreken. Lees onze tips voor als u tijdelijk geen gas of elektriciteit hebt.

Alle werkzaamheden voor grootzakelijke klanten gaan door, mits onze medewerkers zich aan alle huidige veiligheidsrichtlijnen kunnen houden.

Toch kunnen er situaties zijn die door de coronamaatregelen voor vertraging zorgen. Denk aan afspraken die we niet online kunnen organiseren i.v.m. bijvoorbeeld ondertekenen; die kunnen alleen plaatsvinden als iedereen zich aan de veiligheidsrichtlijnen kan houden. Is er sprake van vertraging bij uw project? Dan nemen we altijd contact met u op.

Veelgestelde vragen over betalingen

Stuur een e-mail naar onze Klantenservice waarin u ons vraagt om de automatische incasso stop te zetten. Vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

 • Uw klantnummer;
 • Aansluitadres(sen);
 • EAN-code(s) van de aansluiting(en).

Binnen 5 werkdagen verwerken wij uw wijziging. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. Vanaf de eerstvolgende facturatierun staat automatische incasso uit en vragen wij u om factuurbedragen naar ons over te boeken.

Ons e-mailadres is: klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Neem contact op met onze Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan telefonisch via 088 857 22 22. Of mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Ja, dat kan. U kunt uw contractwaarde (ook gecontracteerd transportvermogen genoemd) eenvoudig wijzigen. Zorg er wel voor dat u goed weet wat de gevolgen zijn. Een verlaging leidt niet per definitie tot een kostenverlaging! Verlaagt u de contractwaarde van uw elektriciteitsaansluiting en verandert daardoor het netvlak? Maak dan eerst een berekening van de nieuwe netwerkkosten en bekijk het verschil.

Daarnaast gelden beperkingen, afhankelijk van het type aansluiting:

 • TS en HS/MS-aansluitingen
  - Bij sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf in alle redelijkheid niet had kunnen voorzien, mag u maximaal 1 keer per kalenderjaar uw contractwaarde verlagen. De coronamaatregelen zijn een geldige reden om te verlagen.
  - Verlaagt u nu vanwege de coronacrisis uw contractwaarde? Dan geldt de lagere waarde tot eind 2020. Maar overschrijdt u de nieuwe, lagere contractwaarde voor het einde van dit jaar? Dan geldt de waarde van de overschrijding als nieuwe contractwaarde én geldt die nieuwe waarde met terugwerkende kracht voor het hele kalenderjaar. De kosten verrekenen we op uw eerstvolgende factuur.
 • MS-T, MS-D en MS/LS-aansluitingen
  - U mag uw contractwaarde maximaal 1 keer per 12 maanden zelf verlagen. Voorwaarde daarbij is dat u in de afgelopen 12 maanden uw contractwaarde niet hebt overschreden (waarna wij uw contractwaarde naar boven hebben bijgesteld). 
  - Verlaagt u uw contractwaarde maar overschrijdt u de waarde binnen 12 maanden? Dan geldt de waarde van de overschrijding als nieuwe contractwaarde én geldt die nieuwe waarde met terugwerkende kracht vanaf het moment van de verlaging. De kosten verrekenen we op uw eerstvolgende factuur.

Meer informatie

Contractwaarde wijzigen 

Geen uitzonderingen mogelijk

Het is niet mogelijk om af te wijken van bovenstaande regels, ook niet uit coulance. Enexis Netbeheer moet zich op dit punt houden aan de wet- en regelgeving. Wel hebben wij onze betalingsvoorwaarden versoepeld voor klanten met betalingsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen. Neem contact op met onze Klantenservice om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan telefonisch via 088 857 22 22. Of mail naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl.

Was dit antwoord nuttig?