Vervolgmelding Enexis Netbeheer op vooraankondiging TenneT

Met dit bericht doet Enexis Netbeheer een vervolgmelding op de vooraankondiging van TenneT van 20 december 2023, conform artikel 9.9 van de Netcode Elektriciteit. Voor de inhoud van de vooraankondiging van TenneT verwijst Enexis naar de site van TenneT.

Periode en oorzaak

De verwachte congestie komt door een groeiende vraag naar elektriciteit, onder andere door verduurzaming van bedrijven, woningbouw, verduurzaming van mobiliteit (laadpalen) en de gebouwde omgeving (warmtepompen). De hieruit voortvloeiende transportbehoefte kan naar verwachting niet volledig gefaciliteerd worden door de aanwezige transportcapaciteit van het huidige hoogspanningsnet. De verwachte structurele congestie duurt minimaal tot 2029, maar mogelijk langer tot aan uiterlijk 2031.

Afbakening congestiegebied

De vooraankondiging is van toepassing op het gehele deelnet Overijssel en het zuidwesten van het deelnet Groningen. De hoogspanningsstations Meppel (Drenthe) en Eibergen (Gelderland) behoren ook tot het deelnet Overijssel. Het zuidwestelijke deel van de provincie Groningen, inclusief de stad Groningen, wordt gevoed vanuit het koppelpunt Vierverlaten waarop een knelpunt is vastgesteld. Dit deelnet omvat ook een gedeelte van de provincie Drenthe. Dit betreft de regio rondom het hoogspanningsstation Gasselte Kraanlanden en daarnaast ook de regio rond Roden en Peize.

Beschikbare transportcapaciteit en geplande netverzwaringen.

De aanwezige transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in Overijssel is circa 1400 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 1665 MW.

De aanwezige transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in het deelnet rondom koppelpunt Vierverlaten (provincie Groningen) is circa 370 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 383 MW.

Hiermee moet geconcludeerd worden dat naar verwachting de capaciteit ontoereikend is voor de voorziene vraag. De structurele oplossing bestaat uit het uitbreiden van de capaciteit. Met de hieronder genoemde projecten, wordt het hoogspanningsnet de komende jaren gefaseerd uitgebreid. De aanwezige transportcapaciteit zal daarmee ook geleidelijk vergroot worden.

De geplande netverzwaringen zijn onder andere:

ProvincieNummerProjectGeplande inbedrijfnamedatum
Drenthe en OverijsselA-1003278Drents Overijsselse Netversterking 110 kV2029-2031
Drenthe en OverijsselA-1003052Pocket Hoogeveen2029-2031
Overijssel A-1003084Hengelo 380 plaatsen transformator 2029-2031
Overijssel A-1003298 Hengelo Weideweg – Hengelo Oele verzwaren verbinding2024
OverijsselA-1002989Pocket Goor 2025
Overijssel A-1002987Pocket Harculo 2027
Overijssel A-1002991 Pocket Almelo 2028
GroningenA-1000228Vierverlaten plaatsen 3 trafo deelnet Groningen (Bijplaatsen/vervangen 4 koppeltransformatoren 380-110 kV Vierverlaten)2029
GroningenA-1003051Groningen stad verzwaren 110kV2029
Scroll links/rechts voor meer

Geplande data inbedrijfname op basis van Investeringsplan Net op Land 2024-2033 (consultatieversie 1 november 2023).

Overzicht relevante 110kV-stations per deelnet

Groningen:

 • GLTK Gasselte Kraanlanden 110 (geografisch gelegen in Drenthe)
 • GNBH Groningen Bornholmstraat 110
 • GNBS Groningen Bloemsingel 110
 • GNHK Groningen Heemskerkstraat 110
 • GNHU Groningen Hunze 110
 • Grijpskerk Grijpskerk 110
 • KWD Kropswolde 110
 • VVL10 Vierverlaten 110
 • WSMR Winsum Ranum 110

Overijssel: 

 • AMLM Almelo Mosterdpot 110
 • AMLU Almelo Urenco 110
 • AMLD Almelo Drienemansweg 110
 • DDV Dedemsvaart 110
 • DVTB Deventer Bergweide 110
 • DVTP Deventer Platvoet 110
 • EBG Eibergen 110 (geografisch gelegen in Gelderland)
 • ESDH Enschede van Heekstraat 110
 • ESDM Enschede Marssteden 110
 • ESDV Enschede Vechtstraat 110
 • ESDW Enschede Wesselerbrink 110
 • GO Goor 110
 • HBG Haaksbergen 110
 • HDB Hardenberg 110
 • HGLB Hengelo Boldershoek 110
 • HGLW Hengelo Weideweg 110
 • ISM IJsselmuiden 110
 • KP Kampen 110
 • LS Losser 110
 • MP Meppel 110 (geografisch gelegen in Drenthe)
 • NVD Nijverdal 110
 • ODZ Oldenzaal 110
 • OL Olst 110
 • OMD Ommen Dante 110
 • RS Rijssen 110
 • RT Raalte 110
 • SW Steenwijk 110
 • TBG Tubbergen 110
 • VH Vroomshoop 110
 • VLH Vollenhove 110
 • ZLF Zwolle Frankhuis 110
 • ZLH Zwolle Hessenweg 110
 • ZLW Zwolle Weteringkade 110
 • ZS Zwartsluis 110

Contact

Mocht u naar aanleiding van dit bericht in overleg willen treden met TenneT over uw mogelijkheden om bij te dragen aan het oplossen van het verwachte structurele tekort aan beschikbare transportcapaciteit dan kunt u contact op nemen met de afdeling Customer en Markets van TenneT via TenneTCCC@TenneT.eu.