50/50 kostenverdeling verwijderen gasaansluiting

De Tweede Kamer heeft in 2019 een motie aangenomen om de kosten die klanten moeten maken voor het laten verwijderen van hun gasaansluiting, 50/50 te verdelen over de klant en de netbeheerder. Klanten betalen straks nog maar de helft van het bedrag dat het verwijderen van de gasaansluiting kost. De andere helft neemt de netbeheerder voor zijn rekening.

Dit voorstel was eerder in strijd met de Gaswet, waardoor het niet doorgevoerd kon worden. Inmiddels is de Gaswet gewijzigd, zodat de kosten wél verdeeld mogen worden tussen klant en netbeheerder. De extra kosten die de netbeheerder hierdoor maakt, worden verrekend in het vastrecht. Dat zijn de maandelijkse kosten die alle klanten met een gasaansluiting betalen aan hun netbeheerder.

Klimaatdoelen

Als een klant van het gas af wil, dan moet de netbeheerder de gasaansluiting volledig verwijderen. De gasaansluiting laten afsluiten, is op langere termijn namelijk geen veilige optie. Dat kan alleen tijdelijk (maximaal 12 maanden) en is daarom geen oplossing voor klanten die van het gas af willen. Echter, de gasaansluiting volledig laten verwijderen, is duurder dan alleen laten afsluiten. De overheid vindt dat de klant de kosten voor deze werkzaamheden niet alleen hoeft te betalen. Een klant die van het gas af gaat, werkt immers mee aan het behalen van de klimaatdoelen.

Wat betekent dit voor u?

Voorlopig verandert er voor u als klant nog niets. Nu de Eerste Kamer akkoord is gegaan, moet de ACM (Autoriteit Consument en Markt) er nog een uitspraak over doen en tot slot is de minister aan zet. Die bepaalt de precieze invulling van de regeling. Het is nog niet duidelijk wanneer die ingaat. De gasaansluiting laten verwijderen tegen het nieuwe lagere tarief kan pas als het tarief daadwerkelijk aangepast is. We verwachten dat dat op 1 januari 2021 zal zijn. Klanten die hun gasaansluiting vóór de tariefwijziging laten verwijderen, worden niet gecompenseerd. 

Veelgestelde vragen

Door deze wetswijziging veranderen er twee tarieven:

  • Het tarief voor het verwijderen van een gasaansluiting wordt gehalveerd;
  • Het tarief van het vastrecht gaat ter compensatie omhoog. Vastrecht zijn de maandelijkse kosten die klanten met een gasaansluiting betalen.

De tariefwijzigingen moeten tegelijkertijd doorgevoerd worden. Het tarief voor vastrecht kan alleen op 1 januari aangepast worden. De eerste mogelijkheid voor tariefwijziging is dus 1 januari 2021. Of we dat halen, is afhankelijk van de snelheid van de ACM die dit voorstel eerst nog moeten beoordelen.

Nee, de wijziging geldt alléén voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. Het wetsvoorstel is ingediend om mensen die van het gas af willen tegemoet te komen in deze kosten. De aansluiting afsluiten, is op langere termijn geen veilige optie en bieden we daarom ook niet aan in combinatie met gasloos wonen. Daarom verandert het tarief voor afsluiten dus ook niet.

Een gasaansluiting mag in verband met de veiligheid maximaal 12 maanden afgesloten zijn. Is uw gasaansluiting bij ingang van de nieuwe tarieven nog geen 12 maanden afgesloten? Dan kunt u wachten. Gaan de nieuwe tarieven pas in op het moment dat uw gasaansluiting al langer dan 12 maanden afgesloten zou zijn, dan kunt u daar niet op wachten. U bent verplicht om de gasaansluiting binnen 12 maanden opnieuw aan te laten sluiten of te laten verwijderen.

U betaalt het tarief dat geldt op het moment dat u de aanvraag voor de werkzaamheden doet. U hebt wel altijd de mogelijkheid om de opdracht te annuleren vóór de uitvoering van de werkzaamheden. Dan kunt u als de tarieven gewijzigd zijn een nieuwe aanvraag indienen. Hou er rekening mee dat als u een nieuwe aanvraag doet, dat we de werkzaamheden ook opnieuw moeten inplannen. We kunnen dan niet garanderen dat we de werkzaamheden nog op uw oorspronkelijke wensdatum uit kunnen voeren.

Nee, tariefwijzigingen worden nooit met terugwerkende kracht doorgevoerd. We gaan uit van het moment waarop u de aanvraag doet. U kunt er wel zelf voor kiezen om uw aanvraag later te doen zodat de werkzaamheden onder het aangepaste tarief vallen.

Met welk bedrag het vastrecht omhoog gaat, is nog niet bekend. We weten wel dat hoe meer mensen hun gasaansluiting laten verwijderen, hoe hoger het vastrecht wordt. Meer verwijderingen betekent namelijk dat de netbeheerder, die daar de helft van betaalt, ook meer kosten maakt. Daarnaast blijven er steeds minder mensen met een gasaansluiting over die die kosten met elkaar moeten delen. Daarom heeft onze branchevereniging (Netbeheer Nederland) zorgen geuit over de houdbaarheid van het nieuwe model bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als de hoeveelheid klanten die gas afneemt te klein wordt, worden de kosten voor gasgebruik -mede door deze nieuwe regeling- onevenredig hoog.

Was dit antwoord nuttig?