Hoger beroep voor helderheid over regelgeving schaarsteproblematiek

Geplaatst: 09-06-2020
Op 9 juni 2020 diende het hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding dat Energiepark Pottendijk had aangespannen. Volgens de rechter moet Enexis Netbeheer het energiepark wel aansluiten op het elektriciteitsnetwerk, maar kan Energiepark Pottendijk niet op voorhand aanspraak maken op de volledig gevraagde transportcapaciteit.

Deze uitspraak zorgt voor Enexis Netbeheer nog niet voor voldoende helderheid over regelgeving rondom de schaarsteproblematiek. Transportschaarste en hoe daarmee om te gaan, is een maatschappelijk vraagstuk geworden in de energietransitie. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we gemaakte afspraken nakomen: dat als we een aanvraag (moeten) honoreren, dat we die ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Daarnaast is de regelgeving over het vaststellen van transportcapaciteit op dit moment nog niet voldoende duidelijk: mogen we de in de offerte aangeboden capaciteit nu wel of niet meetellen in de totale belasting van het net? Er is op dat moment immers nog geen fysieke belasting om mee te rekenen. Deze onduidelijkheden vinden wij onwenselijk voor onze klanten. Op de website van Enexis Groep leest u meer over onze beweegredenen en de achtergrond van dit hoger beroep. De rechter verwacht op 18 augustus een uitspraak te kunnen doen.

Congestiemanagement als oplossing?

De rechter ziet congestiemanagement wel nog als oplossing om overbelasting van het netwerk te voorkomen.

Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk.

Hoeveel transportcapaciteit er voor Pottendijk beschikbaar komt, hangt af van de mogelijkheid om in de toekomst congestiemanagement toe te passen en/of het net te verzwaren. Op dit moment is de Elektriciteitswet nog niet ingericht op de huidige situatie met grootschalige duurzame opwek. Samen met de andere regionale netbeheerders hebben we daarvoor een wijzigingsvoorstel ingediend bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Door deze wijziging zou congestiemanagement in de toekomst een (deel van de) oplossing kunnen zijn.

Wat betekent het hoger beroep voor nieuwe klanten?

Doet u een aanvraag voor een terugleveraansluiting in een gebied waar geen transportcapaciteit beschikbaar is? Zolang er in het hoger beroep nog geen uitspraak is gedaan, blijven we het huidige beleid handhaven. Wij brengen dan geen offerte uit, maar plaatsen u op een interesselijst. De aanvraagdatum van uw offerte is leidend voor uw plaats op de lijst. U ontvangt automatisch bericht wanneer er ruimte op het net is.

Lees meer:

Was dit antwoord nuttig?