Enexis Netbeheer gaat in hoger beroep om helderheid te krijgen over maatschappelijk vraagstuk

Geplaatst: 24-09-2019
Wij gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding dat Energiepark Pottendijk had aangespannen. Het energiepark had de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over het toekennen van transportcapaciteit op een locatie waar momenteel geen transportcapaciteit beschikbaar is.

In het vonnis blijft nog een aantal vragen onbeantwoord. Wij zien dat transportschaarste een belangrijk maatschappelijk vraagstuk is geworden in de energietransitie. Door het hoger beroep willen we duidelijkheid krijgen over de (on)mogelijkheden en regelgeving voor transportschaarste. Zo kunnen we onzekerheden voor klanten wegnemen en daarmee het maatschappelijk belang dienen. Op de website van Enexis Groep leest u meer over achtergrond van het hoger beroep.

Wat betekent het hoger beroep voor nieuwe klanten?

Doet u een aanvraag voor een aansluiting in een gebied waar geen transportcapaciteit beschikbaar is? Zolang er in het hoger beroep nog geen uitspraak is gedaan, blijven we het huidige beleid handhaven. We bepalen het beschikbare vermogen nu als volgt: we tellen het gecontracteerd verbruik van nieuwe klanten op bij het fysiek verbruik van onze bestaande klanten. De uitspraak van de rechter gaat specifiek om het verzoek van Energiepark Pottendijk en geldt niet voor eventuele andere nieuwe aanvragen. Het vonnis dat is uitgesproken in de zaak van Energiepark Pottendijk volgen we op: het is uitvoerbaar als er voorraad is.

Onderzoek

Een onafhankelijk onderzoeksbureau doet op dit moment onderzoek in alle gebieden met congestie naar de haalbaarheid van congestiemanagement*. Wij verwachten dat de uitkomst van dit onderzoek over enkele weken bekend is. Dan weten we per gebied of congestiemanagement haalbaar is.

Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk.

Offerte aansluiting zonder transportcapaciteit

Bij een aanvraag in een gebied zonder transportcapaciteit kunnen we u al wel een offerte aanbieden voor een aansluiting zonder transportcapaciteit. Dat hoort bij de aansluitplicht die wij hebben als netbeheerder. U krijgt dan wel een aansluiting, maar kunt nog geen directe aanspraak maken op (de grootte van het) transportvermogen en het moment wanneer dit beschikbaar is. Deze optie heeft als risico dat als de aansluiting gerealiseerd is er nog geen transportcapaciteit beschikbaar is voor u. Ons advies is om eerst de uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement af te wachten. U leest de actuele stand van zaken op onze pagina over transportschaarste

Meer weten?

Was dit antwoord nuttig?