documenten

Nieuwe eisen terugleveren elektriciteit

Wekt u of uw bedrijf elektriciteit op en levert u die (deels) terug aan het elektriciteitsnet? Dan krijgt u vanaf april 2019 te maken met nieuwe Europese en landelijke eisen. Voor zonnepanelen en andere opwekinstallaties gelden vanaf dat moment nieuwe technische eisen. En voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 MW, gaan gefaseerd nieuwe eisen gelden voor de prognoses die u aanlevert aan uw netbeheerder.

Technische eisen

Koopt u na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan bent u wettelijk verplicht dat uw opwekinstallatie voldoet aan de nieuwe technische eisen. Als uw netbeheerder vraagt of u aan de nieuwe eisen voldoet, dan moet u dit kunnen aantonen. 

Installatie verplicht aanmelden

Voordat u een installatie in gebruik kunt nemen, moet u bij uw netbeheerder melden om welke installatie het gaat. Doet u dit niet? Dan wordt de opwekinstallatie niet aangesloten op het net. Grote zakelijke klanten doen dit via hun accountmanager. Consumenten en kleinere zakelijke klanten gebruiken hiervoor energieleveren.nl. Dit verandert na 27 april niet. Op de achtergrond werken de netbeheerders samen aan een nieuw registratiesysteem voor energieleveren.nl. Dit systeem moet de nieuwe en strengere technische eisen vastleggen. Naar verwachting wordt het registratiesysteem deze zomer (geleidelijk) ingevoerd.

Uitstel certificering nieuwe opwekinstallaties

Om te kunnen controleren of kleine installaties inderdaad aan de strengere technische eisen voldoen, moet er certificering komen voor opwekinstallaties als zonnepanalen. Die certificering is er op dit moment nog niet. De netbeheerders zijn daarom in overleg met toezichthouder ACM, over hoe hiermee om te gaan. Totdat hier meer duidelijkheid over is, verandert er voor consumenten met zonnepanelen niets. 

De technische eisen moeten zorgen voor uniformiteit in onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

Gebruik van de gegevens

De Nederlandse netbeheerders houden centraal bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Welke technische eisen gelden voor u?

Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie?
Categorie
Eisen per 27 april 2019
 Tot 0,8 kW  Overig <A  De Netcode elektriciteit
 Van 0,8 kW tot 1 MW  A

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

 Van 1 tot 50 MW  B
 Van 50 tot 60 MW  C

 60 MW en groter
of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kV of hoger)

 D

Eisen aan aanlevering prognosegegevens 

De belangrijkste nieuwe GLDPM-eisen (Generation and Load Data Provision Methodology) zijn:

  • Klanten die grote hoeveelheden energie afnemen en/of terugleveren aan het net zijn al verplicht om dagelijks transportprognoses te leveren aan hun netbeheerder. Op basis van deze gegevens kan de netbeheerder inschatten hoeveel elektriciteit van uur tot uur over het elektriciteitsnet getransporteerd gaat worden. Het aanleveren van dit soort prognoses gaat voor meer klanten gelden. Dit wordt gefaseerd ingevoerd, afhankelijk van het gecontracteerd transportvermogen.
    In Mijn Enexis Zakelijk staat wat uw gecontracteerd transportvermogen is voor teruglevering en afname op uw aansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt wanneer het aanleveren van gegevens verplicht wordt.
  • Wie transportprognoses aanlevert, doet dat per 15 april 2019 in een nieuw format.
  • Gefaseerd wordt het aanleveren van extra gegevens verplicht. 
Uw gecontracteerd transportvermogen*
 Datum wijzigingen
 Nieuwe eisen
 Kleiner dan 1 MW
U hoeft geen transportprognoses aan te gaan leveren 
 1 tot 2 MW Het is nog niet bekend wanneer u transportprognoses moet gaan aanleveren
 2 MW en groter Tussen 15 april en 18 juni 2019 Format: van Edine naar GLMD
Het format voor de aanlevering van meetgegevens wordt per 18 juni 2019 GLMD (XML). In de periode 15 april t/m 18 juni 2019 kunt u overstappen van het huidige format Edine op GLMD. In deze periode ondersteunen we beide formaten. 

Kwartierwaarden
Per 18 juni 2019 moet u dagelijks 96 kwartierwaarden aanleveren. Voorheen leverde u 24 uurwaarden aan.

Verbruik en productie
Per 18 juni 2019 is het bovendien verplicht om apart aan te leveren hoeveel energie u afneemt en terug levert aan het energienet. Tot nu toe mocht u afname en teruglevering bij elkaar optellen. 
Nader te bepalen Bron
In de toekomst moet u ook de bron van de teruggeleverde energie (zon, wind etc.) aangeven. U kunt na 15 april 2019 al starten met het aanleveren van deze gegevens.
Nader te bepalen Blindvermogen
In de toekomst moet u ook gegevens meeleveren over het blindvermogen. Ook deze gegevens kunt u na 15 april 2019 al gaan aanleveren.
 Weet ik niet   Zakelijke klanten (die naast een contract met een energieleverancier ook een contract met een meetbedrijf hebben voor de huur van de meter en andere meetdiensten) kunnen in Mijn Enexis Zakelijk opzoeken wat hun gecontracteerd transportvermogen is.
Als u géén contract hebt met een meetbedrijf, is uw gecontracteerd transportvermogen sowieso kleiner dan 80A en hoeft u geen transportprognoses aan te gaan leveren.

* Kies bij teruglevering én afname voor het hoogste gecontracteerd transportvermogen

Wie regelt de wijzigingen?

Het kan zijn dat u rechtstreeks prognosegegevens levert aan uw netbeheerder en de wijzigingen dus zelf moet doorvoeren. Laat u een externe programma-verantwoordelijke (bijvoorbeeld via uw energieleverancier) uw prognosegegevens beheren? Vraag die dan om de wijzigingen tijdig door te voeren.

Meer informatie

  • Voor alle algemene vragen kunnen zakelijke klanten contact opnemen met hun accountmanager of met onze Klantenservice. 
  • Voor het juiste GLMD-format en inhoudelijke vragen daarover, kunt u contact opnemen met met het TenneT GLDPM projectteam. Of vraag uw programma-verantwoordelijke om dit te doen. U krijgt een inlog voor een portal waar alle informatie staat. Het e-mailadres is: GLDPM@tennet.eu

Waarom nieuwe eisen?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn in 2018 wettelijk vastgelegd in nieuwe Europese netcodes (8 verordeningen) en in de Nederlandse Netcode elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van toezichthouder ACM