Eisen transportprognoses bij terugleveren elektriciteit

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het erg druk is op het elektriciteitsnet. Zelfs zo druk dat er gebieden zijn waardoor er geen ruimte meer is op het net om elektriciteit te transporteren. Voor iedereen met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 megawatt (MW) is het daarom verplicht om transportprognoses aan te leveren aan de netbeheerder.

Waarom moet u transportprognoses aanleveren?

Als u grote hoeveelheden energie afneemt en/of teruglevert aan het net bent u verplicht dagelijks transportprognoses aan te leveren bij ons. Met deze gegevens kunnen wij inschatten hoeveel elektriciteit we over het elektriciteitsnet gaan transporteren. Ook kunnen wij hiermee zien of ons net de capaciteit aankan en waar we eventueel maatregelen moeten nemen om overbelasting te voorkomen. Met transportprognoses:

  • is er minder kans op beperkende maatregelen voor u als gebruiker.
  • voorkomen we dat er onterecht congestie of onveiligheid voorspeld wordt op het net.
  • zijn de maatschappelijke kosten lager, waardoor er meer financiële middelen overblijven voor netuitbreiding en optimaal netbeheer.

Wij geven de totale transportprognose in onze deelnetten 1 dag van tevoren aan TenneT door. Deze gegevens heeft TenneT nodig om het transport van elektriciteit over alle netten in Nederland en Europa op een veilige en doelmatige manier te garanderen.

Dit zijn de eisen

De eisen voor de aanlevering van transportprognoses zijn:

  • U levert de transportprognoses dagelijks via het XML GLMD-format én op basis van 96 kwartierwaarden per dag aan.
  • U levert de transportprognoses uiterlijk een dag van tevoren om 14.30 uur aan. U mag een prognose altijd eerder indienen en eventueel later bijwerken.
  • In de toekomst moet u ook de bron van de teruggeleverde energie (bijvoorbeeld de zon of wind) aangeven en ook de gegevens over het blindvermogen. Hierover krijgt u van ons op tijd een bericht.
  • Zorg dat de prognoses volledig zijn en van goede kwaliteit.

Het kan zijn dat u zelf transportprognoses aanlevert bij ons of misschien doet de BRP (uw programmaverantwoordelijke) dit voor u. Vraag de BRP om dit vanaf nu dagelijks te doen.

Controleer uw transportvermogen in Mijn Enexis

In Mijn Enexis Zakelijk vindt u uw gecontracteerd transportvermogen voor afname en/of teruglevering op uw elektriciteitsaansluiting. Het hoogste vermogen bepaalt of u verplicht ben om uw gegevens aan te leveren.

In onderstaande tabel ziet u per hoeveelheid gecontracteerd transportvermogen aan welke eisen u moet voldoen.

Uw gecontracteerd transportvermogenNieuwe eisen
Kleiner dan 1 MWU hoeft geen transportprognoses aan te gaan leveren
1 MW en groterU bent volgens de Netcode verplicht om transportprognoses aan te leveren.
Weet ik nietU (grootzakelijke klant met een aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère) kunt in Mijn Enexis Zakelijk opzoeken wat uw gecontracteerd transportvermogen is.
Scroll links/rechts voor meer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

  • Meer informatie over nut en noodzaak van transportprognoses leest u in de brochure van TenneT.
  • Stuur voor het juiste XML GLMD-format en vragen over het format, een e-mail naar het TenneT GLDPM projectteam: GLDPM@tennet.eu. U of de BRP krijgt dan een inlog voor een portal waar alle informatie staat.
  • Neem voor alle overige vragen contact op met uw BRP of met onze Klantenservice.