Enexis Monteurs

'Van het gas af' in de praktijk

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. In de praktijk zal het nog enkele tientallen jaren duren voordat we helemaal overgestapt zijn op duurzame alternatieven. We zitten nu in de eerste fase. Overweegt u om van het aardgas af te stappen? Lees hieronder waar u aan moet denken.

Waarvoor gebruikt u nu (vaak) nog aardgas?

 • Verwarming met een cv-ketel of gaskachel
 • Warm water via een geiser of combiketel
 • Koken op een gaskookplaat

Wat zijn de plannen van uw gemeente?

Wilt u starten met het verduurzamen van uw woning? Informeer eerst naar de plannen van de gemeente waar u woont. Van het gas af gaan, doe je meestal niet alleen. Gemeenten onderzoeken de duurzame alternatieven en gaan daarna wijk voor wijk aan de slag met de transitie. Vaak worden hele straten of blokken tegelijk aangepakt. Uw plannen afstemmen op die van de gemeente kan u een hoop geld besparen.

Klimaatbureau HIER heeft per gemeente een overzicht van de plannen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw gemeente. De overheid heeft regionale Energieloketten opgezet om u te informeren over onder andere lokale mogelijkheden, subsidies en aannemers. 

Wat kunt u zelf al doen?

Wat de plannen van de gemeente ook zijn, er zijn natuurlijk altijd dingen die u zelf al kunt doen. Met het isoleren van uw woning zit u altijd goed. Het is de eerste stap die u moet zetten als u van het gas af wilt. Naast meer comfort, levert het u ook direct een lagere energierekening op. 

Denk bij het isoleren van uw woning aan: vloerisolatie, dakisolatie, spouwmuurinstallatie en HR++-dubbelglas. Met deze maatregelen houdt u de warmte goed in huis. Gaat u uw cv-ketel vervangen? Kijk dan naar de mogelijkheden voor een (hybride) warmtepomp en/of zonneboiler. Lees meer over het verduurzamen van uw woning op: hierverwarmt.nl.

Pak het slim aan:

Grijp een verbouwing of verhuizing aan voor het maken van duurzame keuzes. Als u toch gaat verbouwen of verhuizen, is dat hét moment om bijvoorbeeld te investeren in isolatie of een ander verwarmingssysteem. Zo slaat u twee vliegen in één klap. 

Hebt u een huurhuis?

Als u een woning huurt, vraag dan aan de eigenaar van het pand naar de plannen voor verduurzaming. U kunt zelf ook altijd een voorstel tot woningverbetering doen bij uw huisbaas of woningbouwcorporatie.

Alternatieven voor koken en verwarmen

Zowel voor koken als voor verwarmen met gas zijn er al goede alternatieven beschikbaar. Een gaskookplaat is te vervangen voor een inductiekookplaat. Inductie is snel, veilig en energiezuinig. 

Een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet zijn op dit moment de meest gangbare  alternatieven om uw woning te verwarmen. In beide gevallen wordt er gebruikgemaakt van warmte die ergens anders vandaan komt. Bijvoorbeeld restwarmte van industrie of warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater.

Daarnaast zijn er aanvullende hybride oplossingen, zoals een zonneboiler, pelletkachel of infrarood verwarming, om het onder alle omstandigheden lekker warm te houden.
Kijk voor meer informatie over de alternatieven op: hierverwarmt.nl/#alternatieven

Wat doet u met uw gasaansluiting?

Hebt u uw gasaansluiting niet meer nodig omdat u van het aardgas afstapt? Dan kunt u 2 dingen doen met de aansluiting:

1. Gasaansluiting verwijderen
Geef uw netbeheerder opdracht om uw gasaansluiting te verwijderen. Bekijk de kosten die wij daarvoor in rekening brengen. Let op: De tarieven voor het verwijderen van een gasaansluiting zijn veranderd. Deze kosten worden volledig vergoed. Lees meer over deze vergoeding.


2. Gasaansluiting aanhouden met zo min mogelijk kosten

U houdt uw gasaansluiting nog even zonder dat u gas afneemt. Vraag uw energieleverancier om een ‘contract zonder verbruik’. Daardoor betaalt u alleen beheer-, onderhoud- en administratiekosten. Kies voor deze optie:

 • als u twijfelt of u uw gasaansluiting in de toekomst nog wilt gebruiken;
 • of als u eerst wilt ervaren hoe goed alternatieven werken voor u uw gasaansluiting definitief laat verwijderen.

Het laten afsluiten van uw gasaansluiting is geen oplossing voor wie definitief van het gas afstapt. Afsluiten mag namelijk sinds februari 2019 alleen tijdelijk (maximaal 1 jaar). De Nederlandse netbeheerders hebben toen hun beleid aangepast. Als u uw gasaansluiting laat afsluiten en deze na een jaar weer laat heraansluiten, kunt u ons daarna wel opnieuw vragen om afsluiting (voor maximaal 1 jaar). U kunt dus blijven wisselen tussen afsluiten en heraansluiten. Uit oogpunt van veiligheid én kosten, ligt de keuze voor een energiecontract zonder verbruik meer voor de hand.

Energietransitie en Enexis Groep

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert snel. Bekijk hier de visie van Enexis Groep of lees onze achtergrondverhalen over aardgasvrij wonen

De belangrijkste reden is: veiligheid. Uit onderzoek van keuringsinstituut Kiwa in 2018, is gebleken dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico kunnen opleveren. Als er geen gas meer wordt gebruikt, vervaagt het besef dát er nog gasleidingen liggen, waar deze precies lopen en welke leidingen wel of juist geen gas bevatten. Onduidelijkheid hierover heeft in Nederland helaas al tot de eerste ongelukken geleid. Iets wat wij graag willen voorkomen, want veiligheid staat bij ons op 1. Daarom hebben alle Nederlandse netbeheerders hun beleid aangepast. We staan afsluiten sinds 1 februari 2019 alleen nog toe voor een tijdelijk e periode (maximaal 1 jaar).

In het nieuwe beleid is opgenomen dat netbeheerders bij een verwijdering een gasleiding volledig weghalen. Voorheen lieten we op verzoek van een klant soms een oude (loze) leiding achter op zijn/haar terrein. De klant werd dan eigenaar van de leiding en wij pleegden geen onderhoud meer. Deze werkwijze hebben we aangepast om bodemverontreiniging te voorkomen.

Meer eenduidigheid is een derde reden voor het wijzigen van het beleid. Alle Nederlandse netbeheerders hebben nu afgesproken om op dezelfde manier te werken. Dat geeft meer duidelijkheid tijdens de energietransitie.

Uitspraken in verschillende rechtszaken bevestigen dat ons huidige beleid past bij de wet. Zo hebben rechters bepaald dat loze leidingen moeten worden gezien als afval en dat netbeheerders hun afval moeten opruimen. De toezichthouder van de Nederlandse netbeheerders SodM heeft het beleid bovendien bekrachtigd. Ook SodM ziet het volledig verwijderen van een gasaansluiting als enige oplossing voor wie definitief van het gas wil afstappen. De netbeheerders bieden het afsluiten van een gasaansluiting daarom alleen aan aan klanten die tijdelijk geen gas gebruiken , bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of de herbouw van een pand.

Wie van het gas afgaat, draagt bij aan de energietransitie. Maar voor het laten verwijderen van de gasaansluiting, krijgt de consument vervolgens een hoge rekening. Die kosten moeten we volgens het kostenveroorzakersprincipe namelijk in rekening brengen bij de klant zelf. Veel klanten ervaren dit als oneerlijk. Daarom zijn de gezamenlijke netbeheerders in gesprek gegaan met het ministerie en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met resultaat: Binnenkort worden de kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting volledig vergoed. Lees meer over deze vergoeding.

Het standaardtarief voor het verwijderen van een gasaansluiting is -net als bij andere werkzaamheden in opdracht van klanten- gebaseerd op de werkelijke kosten. Uitgangspunt daarbij is dat wij de complete aansluiting verwijderen. Zowel de werkzaamheden van de monteur als de administratieve handelingen zijn opgenomen in het tarief.

Wij hanteren verschillende tarieven voor flats en appartementen (hoogbouw) en gewone huizen (laagbouw). Bij hoogbouw loopt er een gasleiding door een schacht naar boven, waar verschillende gebruikers op zijn aangesloten. Als 1 gebruiker van het gas afstapt, kunnen we deze leiding niet weghalen. Dat scheelt werk en dus is het hoogbouwtarief lager dan het laagbouwtarief.

De manier waarop de netbeheerders hun tarieven bepalen, is vergelijkbaar omdat ze op dezelfde wettelijke grondslagen zijn gebaseerd. Maar in de praktijk verschillen de tarieven omdat de gebieden waarin de netbeheerders werken, verschillend zijn. De ene netbeheerder is vooral actief in stedelijk gebied, met veel hoogbouw en bestrating. De andere netbeheerder heeft juist meer klanten in het buitengebied, waar de aansluitleidingen gemiddeld langer zijn. Dat veroorzaakt prijsverschillen.

 • Als u nu geen energiecontract hebt kunt u een ‘contract zonder energieverbruik’ afsluiten. Hebt u nog wel een energiecontract? Vraag uw energieleverancier dan om dat om te zetten in een contract zonder verbruik.
 • Met dit contract betaalt u maandelijks een vast bedrag voor administratiekosten, beheer en onderhoud van de aansluiting. Dit bedrag betaalt u aan uw leverancier, die ons weer betaalt omdat wij de aansluiting beheren en onderhouden. Voor verbruik betaalt u niet, zolang u tenminste geen gas blijft afnemen.
 • Welke kosten wij via uw energieleverancier bij u in rekening brengen, vindt u op onze tarievenpagina.
 • Informeer goed welk bedrag uw energieleverancier maandelijks in rekening brengt voor het contract zonder energieverbruik. Sommige energieleveranciers verrekenen eigen (administratie)kosten in de verbruikstarieven. Andere brengen deze juist apart in rekening.
 • Als uw gasaansluiting momenteel is afgesloten, vraagt u ons na het regelen van uw contract zonder verbruik om heraansluiting. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.
 • Zorg ervoor dat heraansluiten technisch wel mogelijk is. In uw pand moet een gasleiding zitten waarop onze monteur de gasmeter kan aansluiten.

Door de energietransitie lijkt het er soms op dat we onze gasleidingen binnenkort niet meer nodig hebben. Dat is niet het geval. Ons gasnet blijft gewoon in de grond liggen en gaat juist helpen bij het overschakelen op duurzame energie. Er zal geleidelijk steeds minder aardgas door de leidingen gaan stromen en we gaan groene(re) soorten gas leveren.

Waarom hebben we ons gasnet nog nodig?

We kunnen gas niet ineens vervangen door bijvoorbeeld elektriciteit. Daar is ons elektriciteitsnet nog niet op berekend. Daarnaast is gas opwekken nog altijd twee keer schoner dan het produceren van grijze elektriciteit. Ook kan het gasnet worden hergebruikt voor bio- of groen gas of voor (de opslag van) waterstof.

Proeftuinen

Op dit moment worden de duurzame alternatieven onderzocht in zogenaamde proeftuinen. Een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De technieken die getest worden, verschillen per proeftuin en de meeste gemeenten combineren verschillende alternatieven voor aardgas.
Er is ook aandacht voor draagvlak onder wijkbewoners en voor betaalbaarheid. Wat plannen en wijzigingen betekenen voor de portemonnee van onze klanten, is iets waar we als netbeheerder ook steeds bij moeten blijven stilstaan. We zijn er als netbeheerder van overtuigd dat geleidelijk afstappen van aardgas de energietransitie uitvoerbaar én beter betaalbaar maakt.

Waarom dan toch gasaansluitingen verwijderen?

Omdat er een veiligheidsrisico kleeft aan afgesloten gasaansluitingen, moeten wij gasaansluitingen die langer dan 12 maanden niet worden gebruikt, verwijderen. Het gaat dan om de leidingen tussen panden en ons hoofdnet. Het hoofdgasnet in de straat blijft wel gewoon liggen.

Lees meer op Hoezo worden er nog gasleidingen vervangen?!