Congestiemanagement in de praktijk

Wanneer we te maken hebben met een tekort aan transportcapaciteit in een bepaald gebied, onderzoeken we de mogelijkheden van congestiemanagement als tijdelijke oplossing.  Hoe werkt congestiemanagement in de praktijk? Wij leggen het u uit.

Energietransitie

Hoe werkt congestiemanagement?

Wanneer we congestiemanagement toepassen dan sluiten we meer transportvermogen aan op ons elektriciteitsnet dan ons net fysiek aankan. Dit volgt uit de nieuwe netcode. De grens van overbelasting mogen we nooit overschrijden. Door congestiemanagement toe te passen, kunnen we overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. We vragen klanten om op bepaalde momenten wanneer overbelasting dreigt, een bepaalde hoeveelheid transportvermogen niet te gebruiken. Hiervoor hebben we flexoplossingen. Wanneer er niet genoeg interesse is dan wordt congestiemanagement in sommige gevallen verplicht.

In de praktijk

We voorspellen 1 dag vooraf de verwachte netbelasting. Hierbij gebruiken we de T-prognoses. Elke klant met een aansluiting van 1 MW of meer levert deze aan. Wanneer uit de voorspelling blijkt dat er de volgende dag overbelasting dreigt, vragen we gecontracteerde congestiepartners om tegen vergoeding het regelbaar vermogen te gebruiken. Wanneer gedurende de dag alsnog overbelasting dreigt op  het net, plaatsen we een afroep op basis van biedingen op GOPACS (de marktplaats voor korte termijn inkoop van regelvermogen).

Wilt u uw regelbaar vermogen inzetten?

Meld u aan via het interesseformulier als u interesse hebt om met uw regelbaar vermogen congestiemanagement in te zetten. Wij nemen contact met u op.

Meer over (dreigende) transportschaarste en congestieonderzoeken

Zit u in een gebied waar sprake is van dreigende of een structureel tekort aan transportcapaciteit? Dan krijgt u van ons een e-mail met meer informatie. We vertellen u wat u van ons kunt verwachten en welke mogelijkheden u hebt. Let op! Wij informeren u niet wanneer er congestie optreedt in het hoogspanningsnet van TenneT.  Meer informatie? Lees hieronder verder.

Veelgestelde vragen over congestiemanagement

 • Wanneer congestiemanagement noodzakelijk is om de betrouwbaarheid van ons net te garanderen, dan gaan we deelname verplichten. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom vragen we eerst wie tegen een vergoeding een deel van het transportvermogen tijdelijk wil verminderen. Wanneer dit niet voldoende is plaatsen we een afroep op GOPACS. Pas wanneer dat niet voldoende is, verplichten we in sommige gevallen deelname.

  Door wetgeving mogen wij klanten met een aansluiting van 1 MW of groter verplichten een aanbod te doen om regelvermogen aan te passen. Als dit niet mogelijk is, gaan we bij acute congestie tijdelijk transport onderbreken.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U ontvangt een vergoeding voor deelname aan congestiemanagement. Deze bestaat uit 2 onderdelen:

  1. U krijgt een vaste beschikbaarheidsvergoeding per maand.
  2. U krijgt een vergoeding per afroep.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen of een bestaande aansluiting te verzwaren.

  Zodra de transportschaarste een structureel probleem is, onderzoeken we of congestiemanagement een tijdelijke oplossing biedt tot we het elektriciteitsnet verzwaren of uitbreiden. De uitkomst is onder andere afhankelijk van de mate waarin deelnemers aan congestiemanagement gevonden worden.

  Blijkt dat congestiemanagement mogelijk is? Dan geven we aan hoeveel extra transportvermogen in dat gebied exact vrijgegeven kan worden. Direct daarna wordt die ruimte vergeven aan klanten die op de wachtlijst staan totdat de extra transportcapaciteit vergeven is. Hierna moeten overige klanten op de wachtlijst wachten totdat de verzwaringen van ons net in dat gebied uitgevoerd zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dit hangt volledig af van de medewerking van aangesloten klanten die de vraag naar transportcapaciteit kunnen en willen aanpassen. Denk hierbij aan bedrijven, energieverbruikers of energieproducenten die in staat zijn om tijdig bij te sturen vanuit technisch, organisatorisch en contractueel oogpunt.

  Om zeker te zijn van de hoeveel transportcapaciteit die vrijkomt met congestiemanagement, sluiten wij contracten af om meer aansluitcapaciteit te realiseren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Wij zijn een voorstander van het toepassen van congestiemanagement, maar alleen als dit niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid en veiligheid van ons net. Ook de kosten moeten niet teveel stijgen. Deze worden namelijk, na akkoord van de ACM, verwerkt in de transporttarieven die wij bij onze klanten in rekening brengen. Wij zien hierbij het belang van onze rol in de energietransitie en we doen er alles aan om zoveel mogelijk nieuwe klanten aan te sluiten. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het kan zijn dat congestiemanagement in uw gebied niet mogelijk is, omdat er niet genoeg geschikte partijen mee willen doen. Dan kunnen we pas weer transportcapaciteit vergeven als de benodigde verzwaringen of uitbreidingen van ons elektriciteitsnet in dat gebied uitgevoerd zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?