Bent u voorbereid op een energie-onderbreking?

Het vooraf treffen van de juiste maatregelen helpt om zo weinig mogelijk (financiĆ«le) schade en ongemak te ondervinden van een mogelijke energie-onderbreking. Onze tips helpen u op weg. 

Denk bijvoorbeeld aan zaken als: koeling, licht, temperatuur, ovens en fornuizen, kassasystemen, lift, alarminstallatie, computersystemen etc. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de hoogste prioriteiten in uw instelling of bedrijf. Maak een inventarisatie van de mogelijke risico’s. 

Denk aan het milieu, zorgverlening, uw bedrijfsvoering en de omgeving. Zodra duidelijk is hoe lang u zonder elektriciteit of gas kunt, weet u wat u als eerste moet doen om schadelijke effecten of de kans op uitval van bedrijfsvoering te minimaliseren.

Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, zijn er  specifieke voorschriften als het gaat om gas- en/of stroomstoring? Bij een gaslucht dient u direct de bedrijfsvoering te stoppen, de hoofdkraan bij de gasmeter te sluiten en het pand te verlaten.

Bij een stroomstoring kunnen elektrische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen mogelijk (tijdig) het complex te verlaten? En hoe communiceert u met bezoekers in uw pand(en) bij een elektriciteitsonderbreking? U kunt dit vastleggen in een evacuatieplan. Uiteraard moet u een evacuatieplan regelmatig testen.

Als de elektriciteit uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u een noodvoorziening treffen om apparatuur toch van elektriciteit te blijven voorzien. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het elektriciteitsverbruik is van de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf.

Hebt u een noodstroomvoorziening? Vraag bij de leverancier van uw noodvoorziening na hoe vaak deze getest moet worden. Als u geen noodvoorziening beschikbaar hebt, maak dan nu alvast afspraken met verhuurders van tijdelijke noodvoorzieningen. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. 

Bedrijvencomplexen, winkels of horecagelegenheden worden vaak beveiligd met slagbomen, camera’s en alarmsystemen. Wat is het gevolg voor deze systemen in uw bedrijf of winkel als de stroom uitvalt? Het is raadzaam om dit te testen zodat u weet welke maatregelen u moet treffen bij stroomuitval.

Als het licht uitvalt, kunnen op sommige locaties gevaarlijke situaties ontstaan. Weet iedereen waar hij heen moet als het licht uit valt? Het is verstandig om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt en deze regelmatig te testen.

Zorg ervoor dat de meterkast altijd toegankelijk is en dat er geen onnodige spullen in of voor liggen. Soms is de meterkast afgesloten. Weet u dan waar de sleutel ligt? De meterkast dient voor de brandveiligheid voldoende geventileerd te zijn en geen brandbare materialen te bevatten.

Apparaten die voldoen aan kwaliteitskeurmerken zijn bestand zijn tegen korten spanningsschommelingen. De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen hiertegen bestand zijn. Als uw apparatuur niet bestand is tegen korte spanningsschommelingen, kan uw apparaat kapot gaan. Bij aanschaf van uw apparatuur ziet u aan de CE-markering dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook navraag doen bij de leverancier of de apparatuur bestand is tegen spanningsschommelingen.

Blikseminslag veroorzaakt vaak een hele hoge spanning. Hier is apparatuur, ook met keurmerk, vaak niet tegen bestand.

Vanaf uw elektriciteit- en gasmeter bent u zelf verantwoordelijk voor de apparatuur in uw pand. De binneninstallatie (kabels en leidingen vanaf de meter, inclusief stoppen en hoofdzekering) hoort u regelmatig te laten keuren. Na een storing bent u zelf verantwoordelijk voor het weer in bedrijf stellen van uw toestellen (waaronder kachels). Neem hiervoor contact op met een installateur.

De schade als gevolg van een onderbreking in gas of elektriciteit kan voor u als ondernemer behoorlijk oplopen. In sommige gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. In sommige gevallen echter niet (meer informatie over schade en compensatie vindt u op onze site). Het is daarom verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten.

Bent u bekend met het Nationaal storingsnummer 0800 9009? Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een gaslucht, elektriciteits-, gas- en meterstoringen. 

En tijdens een storing....

  • Maak niet onnodig gebruik van uw telefoon. Dit voorkomt overbelasting van het telefoonnet.
  • Houdt de koelkast en vriezer gesloten. Eten in een uitgeschakelde koelkast blijft 4 uur goed en in een uitgeschakelde vriezer 24 tot 48 uur. 
  • Houd de warmte in uw bedrijf, dus laten deuren niet onnodig open staan.
  • Haal stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact.
  • Zet de radio aan. Via de regionale calamiteitenzender wordt u bij langdurige storingen op de hoogte gehouden.
  • Help mensen die het nodig hebben.