Probleemoplosser storingen

Is de elektriciteit uitgevallen, heeft u geen gas meer of blijft de straatverlichting uit? Doorloop onze probleemoplosser en lees wat u kunt doen om het probleem te verhelpen. 

Dorpsplein avond kerk

Ruikt het in de woning naar gas? Draai de hoofdkraan bij de gasmeter dicht. Open ramen en deuren én bel naar het gratis Nationaal Storingsnummer: 0800-9009. Let op: gebruik geen open vuur en rook niet.