Werken aan het net: werkzaamheden in uw buurt

Om het energienet veilig en betrouwbaar te houden, voeren wij onderhoudswerkzaamheden uit. Daarnaast breiden we het energienet op verschillende plaatsen uit. Zo kunnen we vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. 


Soms voeren wij werkzaamheden uit waarbij wij tijdelijk stroom of gas moeten onderbreken. Is dit het geval? Dan laten wij u dit altijd weten met een brief. Hebt u niets van ons gehoord? Dan kunt u gebruik blijven maken van stroom en gas tijdens onze werkzaamheden

Overzicht werkzaamheden

Er zijn geen werkzaamheden of grootschalig onderhoud aan het net gevonden.

Actieve filters wissen

Zijn de kabels en de elektromagnetische straling van de transformatorhuisjes schadelijk voor mijn gezondheid?

Alleen direct naast een huisje of kabel is er een magneetveld meetbaar. En paar meter er vandaan niet meer. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat elektrische- en magnetische velden in de woonomgeving schadelijk zijn voor de gezondheid. Enexis Netbeheer neemt de zorgen over mogelijke gezondheidseffecten natuurlijk serieus. Wij blijven nieuwe wetenschappelijke inzichten op de voet volgen.

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gezondheidsraad vindt u meer informatie over hoogspanningskabels bij u in de buurt.

In onze brochure elektrische- en magnetische straling leest u meer over wat elektromagnetische velden precies zijn en hoe Enexis Netbeheer hiermee omgaat.