Veelgestelde vragen over transportschaarste in Noord-Brabant en Limburg

TenneT heeft aangekondigd dat er een voorlopige stop is voor (nieuwe) grootverbruikers van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg. Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen transportschaarste

 • Welke aansluitingen zijn wel mogelijk wanneer er transportschaarste is?

  • Een aansluiting voor bestaande en nieuwe woningbouw*.
  • Grootverbruikaansluiting voor woningbouw* waar de aansluiting gebruikt wordt voor collectieve voorzieningen bij hoogbouw en/of appartementencomplexen zoals een lift, warmtesysteem en laadpalen op een terrein dat alleen voor bewoners toegankelijk is.
  • Aansluiting voor het plaatsen van zonnepanelen zonder terug te leveren op het elektriciteitsnet.
  • Tijdelijke bouwaansluiting voor groot- of kleinverbruik voor woningbouw*.
  • Tijdelijke bouwaansluiting tot maximaal 3 x 80 ampère voor niet-woningbouwprojecten.
  • Grootverbruikaansluiting voor de aanleg van een warmtenet voor een nieuwe wijk.
  • Grootverbruikaansluiting voor de aanleg van een warmtenet voor een bestaande wijk waarbij de warmtebron volledig de warmtebehoefte kan dekken,
  • Kleinverbruikaansluiting voor een woning met een afzonderlijke WOZ-beschikking.

  Welke aansluitingen zijn niet mogelijk wanneer er transportschaarste is?

  • Nieuwe grootverbruikaansluiting of verzwaren van een bestaande grootverbruikaansluiting mét transportcapaciteit voor bedrijven of instellingen (niet woningbouw*).
  • Grootverbruikaansluiting voor voorzieningen in een woongebied (of onderdeel uitmakend van hoogbouw). Denk aan een winkelpand, bioscoop en school.
  • Grootverbruikaansluiting voor een vakantiepark, gemeenschapshuis, kleine winkels, gezondheidscentrum en gymzaal.
  • Grootverbruikaansluiting voor laadpalen bij een wooncomplex die ook voor niet-bewoners toegankelijk zijn.
  • Grootverbruikaansluiting voor huisvestingslocatie voor een asielzoekerscentrum.
  • Grootverbruikaansluiting voor zorgcomplexen met 1 WOZ-beschikking waar alleen een zorgfunctie is (geen zelfstandige bewoning).
  • Aansluiting voor woningcorporaties die gasketels in een woon-zorgcomplex willen vervangen om te verduurzamen.
  • Aansluiting voor het plaatsen van zonnepanelen om terug te leveren op het elektriciteitsnet.
  • Grootverbruikaansluiting voor een warmtenet bij bestaande bouw waarbij het water nog (deels) verwarmd wordt door 1 of meerdere individuele of collectieve warmtepompen. 

  *Onder woningbouw vallen woningen binnen zorgcomplexen, waar sprake is van zelfstandig wonen en er per appartement of aanleunwoning een afzonderlijke WOZ-beschikking is afgegeven. Deze afzonderlijke wooneenheden beschikken allen over een kleinverbruikaansluiting. Daarmee is voor de bewoner de keuzevrijheid van energieleverancier gewaarborgd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In zowel Noord-Brabant als Limburg ziet TenneT dat het vooral knelt op de zogenaamde koppeltransformatoren. Dit zijn de opritten en afritten tussen het landelijke hoogspanningsnet van TenneT en ons regionale hoogspanningsnet. TenneT gaat als oplossing onder meer extra transformatoren plaatsen en het energienetwerk ombouwen, zodat de stroom beter kan worden verdeeld.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT is volop bezig met netversterkingen. Deze worden in fases uitgevoerd. Daarnaast heeft TenneT de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar congestiemanagement. Hierbij wordt met flexibel vermogen van marktpartijen ruimte gecreëerd op het elektriciteitsnet. Uit de eerste resultaten blijkt dat er ruimte beschikbaar komt op het net voor zowel afname als teruglevering. Hoeveel transportcapaciteit er daadwerkelijk beschikbaar komt, is afhankelijk per gebied. Het is ook afhankelijk van de afspraken die TenneT in deze periode maakt met bedrijven die mee willen werken aan congestiemanagement. Hierdoor is er in het ene gebied meer mogelijk dan in het andere. U leest hier meer over de congestie-onderzoeken van TenneT.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT is op verschillende plekken al bezig met uitbreidingen en versterkingen en verschillende projecten zijn in voorbereiding. Het zijn allemaal projecten die nog zeker enkele jaren in beslag nemen en in fases worden uitgevoerd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja, TenneT heeft al eerder een melding gegaan dat er nagenoeg geen ruimte meer is voor teruglevering. Deze melding is nog steeds actueel. Voor nieuwe zonneparken of windturbines is op dit moment geen mogelijkheid om een aansluiting te krijgen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Uitbreidingen aan hoogspanningsinfrastructuur is complex en kost veel tijd. Bij het plaatsen van een nieuwe transformator hoort ook het ombouwen van een deel van het energienetwerk. Naast transportschaarste is er ook sprake van schaarste aan materialen, zoals transformatoren. TenneT heeft de komende jaren ongeveer 50 nieuwe transformatoren nodig voor alle netuitbreidingen en aanpassingen. Ook vraagt de uitvoering tijd door vergunningsaanvragen en de beschikbaarheid van gespecialiseerde mensen om het werk uit te voeren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor huishoudens (met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère) en woningbouwverenigingen heeft deze voorlopige stop geen gevolgen. Een nieuwe aansluiting aanleggen of het verzwaren van een bestaande aansluiting is voor deze klanten nog mogelijk. Particulieren die zonnepanelen willen leggen kunnen dit ook blijven doen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dit komt omdat het regionale hoogspanningsnet onderling sterk verbonden is en daardoor kunnen energiestromen tegelijkertijd op sommige plekken voor overbelasting op het net zorgen. TenneT gaat dit oplossen door het energienetwerk de komende jaren op te knippen in meerdere stukken, zodat de elektriciteit beter kan worden verdeeld.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja en nee. De ontwikkelingen gaan heel snel. TenneT speelt hier zo goed mogelijk op in en doet momenteel recordinvesteringen in het hoogspanningsnet. Er zijn echter de afgelopen jaren in hoog tempo erg veel nieuwe initiatieven bijgekomen. Deze ontwikkelingen gaan sneller dan dat het hoogspanningsnet uitgebreid kan worden. Daardoor ontstaat er op een aantal plekken in het net een mismatch.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Er zijn steeds meer laadpalen en warmtepompen die elektriciteit vragen. Ook is er een groei van het aantal woningen en bedrijven die een aansluiting willen. Daarnaast stappen steeds meer bedrijven versneld over van fossiele brandstoffen om te verduurzamen. In beide provincies liggen grote industrieclusters (Moerdijk en Chemelot) die een verduurzamingsopgave hebben.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Sinds begin 2022 zien we een enorme toename in het aantal aanvragen voor batterij-aansluitingen. Het grootschalig inzetten van batterijen zien wij als een manier om tot een flexibeler energiesysteem te komen. Het uitgangspunt blijft hierbij dat batterijen moeten bijdragen aan een oplossing voor netschaarste en niet bijdragen aan extra piekbelasting van het elektriciteitsnet. Om zoveel mogelijk aanvragen te behandelen, zijn we daarom samen met sectorvereniging Netbeheer Nederland tot een nieuw beleid gekomen. Hierin staat hoe we met het aansluiten van batterijen omgaan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Flexibiliteit is een belangrijke sleutel op weg naar het toekomstige energiesysteem. Met alleen bijbouwen redden we het niet. Dus samen flexibel met vraag en aanbod zijn, helpt om het energienet te ontwikkelen.

  Wilt u bijdragen aan het oplossen van het tekort aan transportcapaciteit en heeft u flexibel vermogen wat u kunt inzetten? Geef uw interesse aan ons door.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Heeft u een andere vraag?

 • Heeft u een vraag over transportschaarste waarop u het antwoord niet vindt? Neem contact op met onze klantenservice.

  Heeft dit antwoord u geholpen?