Veelgestelde vragen over transportschaarste in Noord-Brabant en Limburg

TenneT heeft aangekondigd dat er een voorlopige stop is voor (nieuwe) grootverbruikers van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg. Bekijk hier de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Vragen over transportschaarste

 • Ja en nee. De ontwikkelingen gaan heel snel. TenneT anticipeert hier zo goed mogelijk op en doen momenteel recordinvesteringen in hun hoogspanningsnet. Er zijn echter de afgelopen jaren in hoog tempo erg veel nieuwe initiatieven bijgekomen. Deze ontwikkelingen gaan sneller dan het hoogspanningsnet uitgebreid kan worden. Daardoor ontstaat er op een aantal plekken een mismatch.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het komt omdat het regionale hoogspanningsnet onderling sterk verbonden is en daardoor kunnen energiestromen tegelijkertijd op sommige plekken voor overbelasting zorgen. TenneT gaat dit oplossen door het netwerk de komende jaren op te knippen in meerdere stukken, zodat de elektriciteit beter kan worden verdeeld.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De beschikbare transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in Limburg is circa 1900 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 2150 MW.

  De beschikbare transportcapaciteit, rekening houdende met geldende wettelijke criteria voor netontwerp, in Noord-Brabant is circa 2900 MW. De gevraagde transportcapaciteit is circa 3160 MW.

  Met name de laatste maanden zijn er veel aanvragen binnengekomen, in beide provincies samen meer dan 800 megawatt. Ter referentie: dit komt overeen met ongeveer 4 x het vermogen van Eindhoven.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT kijkt in de berekeningen naar een aantal elementen. Er wordt rekening gehouden met de bestaande klanten, die al een contract hebben. Verder worden nieuwe aanvragen meegenomen, waarvoor offertes zijn getekend. Daarnaast houdt TenneT rekening met een toenemende vraag naar stroom, bijvoorbeeld voor woningbouw. En niet onbelangrijk: er wordt ook altijd ruimte gehouden met reservecapaciteit in het net zodat de energievoorziening gegarandeerd blijft, ook bij storingen en noodzakelijk onderhoud.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Hoogspanningsstations bestaan uit verschillende onderdelen met technische installaties, waar spanning vaak wordt omgezet van spanningsniveau en verder wordt verdeeld naar andere gebieden. Dit zijn doorgaans grote locaties van meerdere voetbalvelden groot, die niet eenvoudig kunnen worden aangepast of uitgebreid.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In beide provincies ziet TenneT dat het vooral knelt op de zogenaamde koppeltransformatoren. Dit zijn de opritten en afritten tussen het landelijke hoogspanningsnet en het regionale hoogspanningsnet. TenneT gaat als oplossing onder meer extra transformatoren plaatsen en het netwerk ombouwen zodat de stroom beter kan worden verdeeld.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is niet uitgesloten dat er nog meer meldingen komen. Netbeheerders doen bijna wekelijks meldingen van nieuwe congestiegebieden, zowel voor levering als teruglevering. We zien ook op andere plekken dat er veel belangstelling is voor nieuwe aansluitingen, zowel voor afname als teruglevering. Alhoewel TenneT fors opschaalt en recordinvesteringen doet, zullen we komende jaren rekening moeten houden met schaarste op het net.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Op dit moment is er geen prioriteringskader en wordt iedereen volgens het molenaarsprincipe (wie het eerst komt, wie het eerst maalt) aangesloten. De politiek kan dit aanpassen en bijvoorbeeld voorrang geven aan projecten met een groter maatschappelijk belang of bijdrage aan de verduurzaming.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In Noord-Brabant en Limburg zijn dat de nieuwe 380 kV-stations Tilburg, Halsteren, Wijchen en uitbreiding van de 380 kV-stations Geertruidenberg, Eindhoven en Boxmeer.

  Om de ambitie van de grote industrie in Moerdijk en Limburg (Chemelot) te kunnen faciliteren zijn de nieuwe 380 kV-stations Moerdijk en Graetheide noodzakelijk.

  Daarnaast is de bouw en verzwaring van diverse 380 en 150 kV-verbindingen noodzakelijk zoals de realisatie van de verbinding Rilland – Tilburg en verzwaring van Maasbracht – Graetheide.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • De huidige knelpunten zitten op andere plekken in het net, op de op/afritten naar de elektriciteitssnelwegen. Daarmee wordt het gehele achterliggende gebied geraakt.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over woningbouw

 • Uitgangspunt is en blijft dat we voor woningbouw ruimte vrijhouden, zodat we woningbouw aan kunnen blijven sluiten. Gerelateerde grootverbruikaansluitingen voor collectieve voorzieningen zoals warmtesystemen (waaronder een WKO), liften en tijdelijke bouwaansluitingen nemen we mee.

  Voor andere voorzieningen in een woongebied die een grootverbruikaansluiting nodig hebben is helaas géén transportcapaciteit beschikbaar. Denk hierbij aan een winkelpand, bioscoop en school .

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het geldt voor bestaande woningbouw én nieuwbouw. Er zijn namelijk woningcorporaties en gemeentes bezig om bepaalde gebieden te voorzien van collectieve warmtepompen. Hiervoor kunnen ook aanvragen voor een grootverbruikaansluiting nodig zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Alleen als de parkeergarage bedoeld is voor de bewoners van het appartementencomplex.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Uitgangspunt is en blijft dat we voor woningbouw ruimte vrijhouden. Gerelateerde grootverbruikaansluitingen voor collectieve voorzieningen zoals warmtesystemen, liften en tijdelijke bouwaansluitingen worden daarbij meegenomen. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Er kan maximaal een bouwaansluiting van 3x80 Ampère worden aangevraagd. Voor deze voorzieningen is dus helaas vaak geen transportcapaciteit beschikbaar.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het geldt voor bestaande woningbouw én nieuwbouw. Er zijn namelijk woningcorporaties en gemeentes bezig om bepaalde gebieden te voorzien van collectieve warmtepompen. Hiervoor kunnen grootverbruikaansluitingen nodig zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als alle appartementen een kleinverbruikaansluiting hebben, dan is het toegestaan om een collectieve voorziening zoals een lift ook toe te staan. Als het hele pand 1 grootverbruikaansluiting heeft, dan is het niet mogelijk om transportcapaciteit toe te kennen. Het is aan de wetgever om eventueel keuzes te maken over wat maatschappelijk gezien de wens is om voorrang te geven.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over aansluitingen

 • Is uw aansluiting op eigen verzoek afgesloten en is daarbij bewust het gecontracteerde transportvermogen teruggebracht naar 0 kW? Dan kunnen doorgevoerde aanvragen tot 1 juni 2022 naar het oude niveau terug worden gebracht. Hebt u ná 1 juni 2022 een verzoek tot afsluiting op eigen verzoek gedaan en het contractvermogen naar 0 kW teruggebracht? Dan kan het gecontracteerd vermogen niet meer worden verhoogd. Is uw aansluiting afgesloten, omdat de factuur niet betaald is of omdat er geen energieleverancier geregeld is? Dan kunt u met het oude gecontracteerde transportvermogen (her)aangesloten worden.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Hebt u nog geen gecontracteerd transport vermogen? Dan moet u helaas wachten totdat er weer transportcapaciteit voor afname of teruglevering beschikbaar is. Is er al een gecontracteerde transportvermogen aangeboden waarvan de installatie gesloten opgeleverd is? Dan kunt u wel met dit gecontracteerde transportvermogen worden aangesloten.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, dit is niet mogelijk als er sprake is van een verhuizing naar een locatie waarvoor nog géén gecontracteerde transportvermogen (GTV) is vastgelegd. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als de aansluiting nog aanwezig is, is het gecontracteerde transportvermogen hiervan leidend. Hierdoor behoudt u het recht op transportcapaciteit voor teruglevering/afname als er brand is geweest. Het is belangrijk dat het contract niet is opgezegd. Is de oude aansluiting verwoest? Dan moet er een nieuwe aansluiting worden gemaakt. In dat geval mag het oude gecontracteerde transportvermogen voor die nieuwe aansluiting worden meegenomen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • U mag gebruikmaken van het gecontracteerd vermogen van de bestaande aansluiting waar u op inhuist. Als u meer transportvermogen wilt contracteren dan moet u een aanvraag doen bij ons. Door deze aanvraag komt u op onze wachtlijst.  

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Nee, dit is niet toegestaan. We rekenen namelijk niet met de gecontracteerde capaciteit, maar met de werkelijk optredende transportbelasting. Daarbij komt dat het gecontracteerd vermogen is gekoppeld aan de aansluiting en niet overdraagbaar is op andere aansluitingen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Ja, dat kan. Daarbij mag het vermogen worden gecontracteerd dat via de kleinverbruikaansluiting kon worden gebruikt. Hiermee bedoelen we de aansluitcapaciteit.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor huishoudens (met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère) en woningbouwverenigingen heeft deze voorlopige stop geen gevolgen. Een nieuwe aansluiting aanleggen of het verzwaren van een bestaande aansluiting is voor deze klanten nog mogelijk. Particulieren die zonnepanelen willen leggen kunnen dit ook blijven doen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Startende bedrijven in deze provincies kunnen voorlopig geen nieuwe aansluiting krijgen voor afname en/of teruglevering. Ook voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden of een zwaardere aansluiting nodig hebben, is geen ruimte meer.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Een grootverbruikaansluiting voor een WKO-installatie voor woningen is toegestaan. Dit geldt niet voor bedrijfsmatige panden, zoals een gemeentehuis, gezondheidcentra en winkels. 

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over stroom afnemen en terugleveren

 • Ja, dat klopt. TenneT heeft al eerder een melding gegaan dat er nagenoeg geen ruimte meer is voor teruglevering. Deze melding is nog steeds actueel. Voor nieuwe zonneparken of windturbines is op dit moment geen mogelijkheid om een aansluiting te krijgen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In 2021 heeft TenneT een tijdelijke stop aangekondigd voor nieuwe aansluitingen die willen terugleveren en is tegelijkertijd begonnen met een congestieonderzoek. Onderdeel van dit onderzoek is een marktconsultatie waar TenneT op zoek is naar partijen in Limburg en Noord-Brabant die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Meer informatie over de voortang en de consultatie staan op tennet.eu/congestieonderzoeken.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor opwek werkt TenneT aan slimme oplossingen zoals het inzetten van de vluchtstrook. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de reservecapaciteit van het net. In potentie kunnen hiermee landelijk 6 miljoen zonnepanelen extra worden aangesloten. Samen met Enexis Netbeheer werkt TenneT op verschillende plekken in Noord-Brabant en Limburg aan de toepassingen hiervan.

  Ook maken netbeheerders afspraken met zonneparken om bij piekmomenten minder te leveren. Daardoor kunnen we meer partijen aansluiten op het bestaande net.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dit hangt af van de resultaten van het onderzoek. Kijk hiervoor op tennet.eu/congestieonderzoeken.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Dat klopt. Het gebrek aan transportcapaciteit vindt echter op verschillende momenten in het jaar plaats. In de winter is er juist een grote vraag naar afname van elektriciteit, als de opwek uit zonnepanelen beperkt is. In de zomer, als zonproductie tot pieken leidt, is juist de vraag naar elektriciteit relatief laag. Daarom heffen deze ontwikkelingen elkaar helaas niet op. Het elektriciteitsnet moet beide 'extreme' situaties kunnen faciliteren en tegelijkertijd eventuele storingen kunnen opvangen in het kader van de leveringszekerheid.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Op het gebied van teruglevering ziet TenneT de volgende overschrijdingen (peiljaar 2021):

  • Noord-Brabant: gevraagd 2350MW, beschikbaar 1150MW
  • Limburg: gevraagd 1500MW beschikbaar 650MW
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • We geven bij een eerder afgegeven transportindicatie aan dat er in een latere fase sprake kan zijn van transportschaarste voor teruglevering. Hierdoor kan het dus zijn dat partijen hun project mogelijk niet kunnen realiseren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Hebt u een offerte getekend of gaat u deze ondertekenen voordat de offertetermijn is afgelopen? Dan hebt u nog recht op transportcapaciteit.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bedrijven die nog geen offerte hebben ontvangen en/of getekend hebben, krijgen nu geen aansluiting met transportcapaciteit voor afname en/of teruglevering. We kunnen op dit moment alleen nog kleinverbruikers en woningen aansluiten.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als het hier om een grootverbruikaansluiting gaat, dan kan dit helaas niet.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over periode transportschaarste

 • Uitbreidingen aan hoogspanningsinfrastructuur is complex en een zaak van lange adem. Bij het plaatsen van een nieuwe transformator hoort ook het ombouwen van een deel van het netwerk. Er is daarnaast sprake van schaarste aan materialen, zoals transformatoren. TenneT heeft de komende jaren circa 50 nieuwe transformatoren nodig voor alle netuitbreidingen en aanpassingen. Ook vraagt de inpassing en uitvoering tijd vanwege vergunningsaanvragen en de beschikbaarheid van gespecialiseerde mensen om het werk uit te voeren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT is op verschillende plekken al bezig met uitbreidingen en versterkingen en verschillende projecten zijn in voorbereiding. Het zijn allemaal projecten die nog zeker enkele jaren in beslag nemen en fasegewijs zullen worden uitgevoerd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Als er ergens knelpunten ontstaan op het net, dat start de netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een marktmechanisme waarbij aangesloten partijen tegen betaling minder gebruik maken van het elektriciteitsnet en waardoor er weer extra capaciteit ontstaat. Dit onderzoek wordt komende periode uitgevoerd en neemt circa 6 maanden in beslag. De voortgang staat op tennet.eu/congestieonderzoeken.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT is volop bezig met netversterkingen, die fasegewijs worden uitgevoerd. Daarnaast loopt er twee onderzoeken om te kijken of er extra ruimte kan komen door flexibiliteit in te zetten. Hiervoor loopt momenteel een marktconsultatie. Kijk voor informatie op tennet.eu/congestieonderzoeken.
  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is lastig te voorspellen wanneer er transportschaarste ontstaat. Afgelopen decennia was er sprake van een geleidelijke groei van het elektriciteitsverbruik, maar door het elektrificeren van bedrijven gaat dit nu met grote sprongen. Waar en wanneer precies weten we niet.

  Het is heel vervelend dat TenneT deze congestiemelding moet doen. Er worden continu berekeningen gedaan om zoveel mogelijk capaciteit vrij te geven, maar op een gegeven moment is de grens bereikt. Meer capaciteit kan niet ter beschikking worden gesteld. Het net moet ook veilig en betrouwbaar blijven.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • TenneT werkt hard aan het realiseren van uitbreidingen van het hoogspanningsnetwerk, in samenwerking met Enexis Netbeheer. Verder zal TenneT een congestie-onderzoek uitvoeren, waaruit moet blijken of het mogelijk is met slimme flexibele oplossingen, toch extra capaciteit voor afname beschikbaar te stellen. De ACM heeft recent nieuwe regelgeving gepubliceerd over congestiemanagement, dat meer ruimte biedt voor het toepassen van flexibele oplossingen. TenneT gaat onderzoeken of dit toegepast kan gaan worden in Noord-Brabant en Limburg.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Vragen over toekomst transportschaarste

 • TenneT werkt in de aanpassing van het net aan slimmere concepten om relatief eenvoudiger (met kortere doorlooptijden) meer transportcapaciteit te creëren. Hiervoor wordt het net komende jaren opgeknipt in verschillende deelnetten, zodat de elektriciteit beter kan worden verdeeld. Daarbij wordt ook een speciale transformator geplaatst in Noord-Brabant, die elektriciteit kan "sturen'.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij de ontwikkeling van de vraag naar extra capaciteit van het hoogspanningsnet wordt rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen. TenneT heeft de afgelopen maanden gezien in zowel Noord-Brabant als Limburg dat er veel nieuwe aanvragen zijn geweest van ruim 800 megawatt (340MW en 480MW). Dat is 4 x het vermogen van het elektriciteitsnet van Eindhoven en circa 20% van het totale huidige vermogen in beide provincies.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het betreft een geheel aan diverse ontwikkelingen. Er zijn steeds meer laadpalen en warmtepompen, die elektriciteit vragen. Ook is er een groei van het aantal woningen en bedrijven, die een aansluiting willen. Daarnaast gaan steeds meer bedrijven versneld overstappen van fossiele brandstoffen van gas naar elektriciteit om te verduurzamen. In beide provincies liggen grote industrieclusters (Moerdijk en Chemelot) die een verduurzamingsopgave hebben.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het is belangrijk dat er wordt samengewerkt en dat we samen de juiste keuzes maken, want niet alles kan tegelijk en nu. Dit vraagt om een prioriteringskader. Een van de bottlenecks zijn de lange doorlooptijden en de zoektocht naar geschikte locaties voor nieuwe infrastructuur. Overheden kunnen helpen met het vinden van de juiste locaties.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Flexibiliteit is een belangrijke sleutel op weg naar het toekomstige energiesysteem. Met alleen bijbouwen redden we het niet. Dus flexibel met vraag en aanbod helpt om het systeem te ontwikkelen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In Limburg zien we een nieuwe ontwikkeling. Daar is belangstelling (>300 megawatt) om grote batterijen op het net aan te sluiten. Deze batterijen hebben nu nog een 'normale' aansluiting als een verbruiker. De netbeheerders zouden graag willen dat hier een ander soort aansluiting voor komt, die niet meetelt in de beschikbare capaciteit voor aansluitingen. Dit vraagt om aangepaste wet- en regelgeving. Dit wordt voorzien in de nieuwe energiewet, maar TenneT zou graag zien dat dit al eerder wordt opgepakt in een snellere maatregel, zoals de aangepaste netcode die hiervoor ruimte biedt. Met aangepaste wet- en regelgeving, zouden batterijen ook een oplossing kunnen bieden voor de voorziene problemen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • We zitten in een situatie dat de ontwikkelingen buiten veel sneller gaan dan netbeheerders op dit moment aan kunnen. De situatie in Noord-Brabant en Limburg is, hoe vervelend ook, niet uniek. De landelijke netkaart laat veel plekken zien waar sprake is van schaarste voor zowel afname als teruglevering. TenneT werkt aan uitbreiding van het net en kijkt daarnaast naar oplossingen om het bestaande net intensiever te benutten. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van flexibiliteit en TenneT onderzoekt dit komende maanden. Daarnaast doet TenneT er alles aan om te versnellen in de uitvoering.

  Heeft dit antwoord u geholpen?

Hebt u een andere vraag?

 • Hebt u een vraag waarop u het antwoord niet kunt vinden? Neem contact op met onze klantenservice.
  Heeft dit antwoord u geholpen?