Informatie voor partners

De energietransitie is in volle gang. Als netbeheerder krijgen we deze verandering alleen samen voor elkaar. Daarom werken we met verschillende partners. Op deze pagina leest u wie onze partners zijn en hoe wij ook met u als partner kunnen samenwerken. Daarnaast vindt u hier meer informatie over transportprognoses en zegelrecht.

Zonnepark met mensen

Onze partners

Enexis Netbeheer werkt samen met aannemers, energieleveranciers, meetverantwoordelijken, programmaverantwoordelijken en onafhankelijke dienstenaanbieders (ODA’s) om processen optimaal te laten werken en waar mogelijk te verbeteren. Ook staan wij open voor contacten met leveranciers van P1 devices. Samen met deze marktpartijen willen wij voortdurend werken aan een optimale marktfacilitering. 

Wat mag u van ons verwachten?

U mag als marktpartij het volgende van ons verwachten:

 • Energienet
  Uiteraard zijn we verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en beschikbaarstelling van het net.
 • Aansluitingenregister
  We zijn verantwoordelijk voor de juistheid van het aansluitingenregister. Dit vormt de basis voor een correcte werking van marktprocessen.
 • Allocatie
  We wijzen dagelijks de energie die over ons netwerk gaat toe aan programmaverantwoordelijken en energieleveranciers en aan onszelf.
 • Reconciliatie
  Hiermee vindt de verrekening plaats van het veronderstelde verbruik uit de allocaties met het werkelijk gemeten verbruik.
 • Verbruiksgegevens
  Op basis van door marktpartijen aangeleverde meterstanden stellen we verbruiken beschikbaar via Inzicht in energieverbruik.
 • Beschikbaar stellen data
  Door middel van het P4-portal stellen wij op verzoek P4-standen beschikbaar. Lees meer op de open data pagina.

Transportprognoses

We stellen onze transportprognoses publiekelijk beschikbaar. Handig als u als partner wilt weten hoeveel elektriciteit wij van uur tot uur verwachten te transporteren over ons elektriciteitsnet.

Zegelrecht aanvragen

Bent u aannemer of elektricien? Dan mag u alleen met toestemming het zegel in de meterkast verbreken tijdens werkzaamheden. Deze toestemming heet 'zegelrecht'. U vraagt dit zegelrecht bij ons aan.

Werkzaamheden uitvoeren voor Enexis

We zijn een aanbestedende dienst en moeten ons houden aan de Aanbestedingswet. Dit betekent dat bij inkopen boven de Europese drempelbedragen, we moeten aanbesteden op basis van wettelijke procedures en termijnen. We maken hiervoor onder andere gebruik van erkenningsregelingen. Daarmee kunnen we vooraf leveranciers selecteren die voldoen aan door ons gestelde eisen. Bijvoorbeeld op technisch of organisatorisch vlak. Als een leverancier aan deze eisen voldoet, erkennen wij deze en kunnen zij in aanmerking komen om bepaalde opdrachten voor ons uit te voeren. Dit levert zowel voor ons als voor de leverancier snelheid op.

Heeft u vragen? Stel ze via Partners in Energie

Partnersinenergie.nl is de centrale ingang voor de partners van alle regionale netbeheerders. Via Partners in Energie beantwoorden we uw vragen via de chat- en ticketfunctie. Daarnaast is er een kennisbank met artikelen over veelvoorkomende onderwerpen en publiceren we er nieuws.

Neem voor vragen contact op met onze relatiemanagers:

 • Elleke Krijger, elleke.krijger@enexis.nl, 06 11 62 63 00     
 • Marc Brink,  marc.brink@enexis.nl, 06 29 08 04 08