Transportprognoses

Een transportprognose is een planning van de hoeveelheid elektriciteit die wij verwachten te transporteren over ons elektriciteitsnet. Op deze pagina vindt u de actuele prognoses en daadwerkelijke transporten van elektriciteit over onze deelnetten.

Nut en noodzaak

Transportprognoses zijn een belangrijk instrument om verstoringen en onderbrekingen te voorkomen. De prognoses helpen ons om het verwachte transport van elektriciteit op het net te voorspellen. Met de ingediende prognoses controleren wij of we transportproblemen verwachten en treffen, waar nodig, maatregelen om deze te voorkomen. Zeker nu het erg druk is op ons energienet, door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie, is dit nodig.

De netcode verplicht klanten met een gecontracteerd transportvermogen groter dan 1 megawatt (MW) om dagelijks hun transportprognoses bij de netbeheerder aan te leveren. Op deze pagina leest u meer over deze verplichting en of deze voor u van toepassing is.

Meer informatie over nut en noodzaak van transportprognoses staat in deze brochure van TenneT

Inzicht per deelgebied

Via onderstaande knoppen vindt u onze transportprognoses en realisaties per deelnet van de afgelopen 7 dagen. U ziet wat wij vooraf verwachten te transporteren (prognose) en hoeveel elektriciteit wij daadwerkelijk hebben getransporteerd (realisatie).