Transportprognoses

Op deze pagina staan de transportprognoses (T-prognoses) van elektriciteit van de laatste 7 dagen. Op werkdagen voegen wij de gegevens van de voorgaande dag(en) toe.

Hoogspanningsmasten in weiland windmolens op achtergrond

Een transportprognose is een planning van de hoeveelheid elektriciteit die Enexis Netbeheer van uur tot uur verwacht te transporteren over ons elektriciteitsnet. Deze planning is voor de landelijke netbeheerder TenneT. Wij geven de T-prognoses één dag van tevoren aan hen door. Hiermee maakt TenneT een planning. Zo garanderen zij het transport van elektriciteit over alle netten in Nederland en Europa op een veilige en doelmatige manier.

De cijfers die wij hier publiceren laten van de afgelopen 7 dagen zien wat wij vooraf verwachtten te transporteren (T-prognoses) en de daadwerkelijke hoeveelheid elektriciteit die wij hebben getransporteerd.

Meer inhoudelijk informatie over de T-prognoses staat in deze  brochure van TenneT.

Transportprognoses en daadwerkelijke transporten in kW

Transportprognoses Brabant

Transportprognoses Limburg

Transportprognoses Noord Nederland