Transportprognoses Brabant

Op deze pagina staan de transportprognoses (T-prognoses) en daadwerkelijke transporten in MW van elektriciteit van de laatste 7 dagen voor deelnet Brabant. 

  • De gegevens staan aangegeven in MW per tijdvak van 15 minuten.
  • Negatieve (-) waardes verwijzen naar vermogen dat netto het net van Enexis instroomt (afname).
  • Positieve (+) waardes verwijzen naar het vermogen dat Enexis netto teruglevert aan TenneT (invoeding).