Open data

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het energienet in Enexis-gebied. Ons werk levert veel informatie én energiedata op. Om innovatie te stimuleren stellen we een deel van deze data beschikbaar als open data.  Dit is nog een manier voor ons om bij te dragen aan de energietransitie.

Man met tablet vraagt slimme meter aan

Welke data is beschikbaar

Onze open data is voor iedereen toegankelijk en gratis te gebruiken. Enexis Netbeheer stelt onder meer data over energieverbruik, ligging en eigenschappen van kabels en leidingen en onderhoudswerkzaamheden beschikbaar als open data. Binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving delen wij deze data. De data is geanonimiseerd en nooit tot persoonsniveau of aansluiting te herleiden.

Open data gebruiken

U kunt onze open datasets vrij gebruiken. Let op: het gebruik van onze gegevens betekent niet dat wij achter conclusies staan die uit de verwerking van onze data worden getrokken. Iedere dataset heeft een toelichting. Hierin leest u onder andere wat de data inhoudt en wat de actualiteit is van de gegevens.  Daarnaast bieden we, afhankelijk van de set, historische gegevens aan tot uiterlijk 3 jaar terug.

Gaat u aan de slag met onze open data? Lees dan eerst even de  disclaimer.

Onze datasets

Andere handige data

De kengetallen zijn niet meer als download beschikbaar. Wilt u hier meer over weten? Stuur dan een e-mail naar opendata@enexis.nl

Veelgestelde vragen

  • Nee, deze data delen wij niet. Het is wettelijk niet toegestaan (privacy) om deze informatie op persoonsniveau te delen. Wilt u data ontvangen van uw eigen aansluiting? Dan verwijzen wij u door naar uw energieleverancier voor energiedata.

  • Standaard bieden wij datasets aan die tot maximaal 3 jaar teruggaan. Van sommige open datasets zijn ook oudere gegevens beschikbaar. Deze kunt u opvragen via Partners in Energie. 

  • Alle datasets die wij beschikbaar hebben gesteld, vindt u op deze pagina. Maatwerk is op dit moment niet mogelijk. Uiteraard blijven we op zoek naar verbeterpunten voor de bestaande datasets. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van nieuwe sets. Hierbij kijken we ook naar ontwikkelingen in de markt.

  • De gegevens in de dataset Leidraad Warmtetransitie (peildatum 2019) zijn gedateerd. Daarom is de dataset niet langer online beschikbaar.

    Wilt u de dataset bekijken? Dan kunt u deze dataset via Partners in Energie aanvragen.

Dataverzoek indienen

Een dataverzoek doet u via het centraal platform Partners in Energie. Via dit loket dient u makkelijk een dataverzoek in voor 1 of meerdere netbeheerders. Heeft u een verzoek gedaan? We vertellen u binnen 5 werkdagen wat de mogelijkheden zijn, wanneer u de data kunt verwachten en de (eventuele) kosten. Het is niet mogelijk om direct een dataverzoek bij ons te doen.