Veilig graven in de tuin

De Nederlandse grond ligt vol met kabels en leidingen voor gas, water, riolering, elektra, internet en telefonie. Door graafwerkzaamheden in de tuin kunt u deze beschadigen. Dit kan storingen veroorzaken en dus overlast. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Graven met schop in de tuin

Werken in de tuin

Gaat u viooltjes planten of de tuin omspitten? Dan is de kans nihil dat u een kabel of leiding raakt. Gaat u dieper graven met een schep, grondboor of graafmachine? Dan is een goede voorbereiding het halve werk. Doe een Klic-melding en ontdek waar de kabels en leidingen in de grond liggen. Zo ziet u waar u beter niet kunt graven en voorkomt u dat de buurt zonder stroom komt te zitten.

Graven met een graafmachine

Gaat u graven met een graafmachine? Dan is wettelijk verplicht om een Klic-melding bij het Kadaster te doen.

Handmatig graven

Gaat u graven met een schop? Een goede voorbereiding is het halve werk. Met deze tips voorkomt u schade aan kabels en leidingen.

Waarom het belangrijk is om schade door graven te voorkomen

Wist u dat 27% van de stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door graafschade? Hiervan is sprake als kabels en leidingen worden beschadigd door bijvoorbeeld een graafmachine, grondboor of schop.

Gevolg: mensen in de kou, geen televisie of internet en hoge kosten voor de veroorzaker. Ook zijn er elk jaar ongevallen met gasleidingen door graafschade. Het repareren van schades kost de netbeheerders ongeveer 15 miljoen euro per jaar.

Toch graafschade?

Denkt u dat u schade heeft door graafwerkzaamheden? Bel dan direct 0800 9009, 24 uur per dag 7 dagen per week.

Veelgestelde vragen

 • Als u gaat graven met een graafmachine, dan bent u verplicht om dit te melden bij het Kadaster. Dat doet u uiterlijk 3 werkdagen van tevoren via een zogenoemde Klic-melding (graafmelding). U ontvangt via het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek, voor zover bekend. 

 • Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen. Het afgelopen jaar was 27% van de stroomstoringen waar huishoudens mee te maken kregen het directe gevolg van graafschade. Ook worden er in het tuinseizoen vrijwel wekelijks gaslekkages gemeld, veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Per jaar veroorzaken graafwerkzaamheden zo’n 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels. Het gevolg kan zijn dat een hele wijk een tijd zonder licht, televisie, internet of warm water zit. Soms raakt iemand zelfs gewond tijdens het graven. Voor Enexis Netbeheer, Liander en Stedin samen geldt dat alleen al de kosten om schades aan gasleidingen en elektriciteitskabels te repareren jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro bedragen. Zulke kosten worden verrekend in de prijs die iedereen betaalt voor het beheren van het net (netkosten; in rekening gebracht via de factuur van de energieleverancier).

 • Het raken van een elektriciteitskabel of gasleiding kan ertoe leiden dat mensen zonder warm water, televisie of internet komen te zitten. In het ergste geval kan het raken van een elektriciteitskabel leiden tot elektrocutie. Gelukkig komt dat vrijwel nooit voor. Een gaslek kan leiden tot een steekvlam of ontploffingsgevaar. Is er door graven schade of een storing ontstaan? Bel dan direct storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Er komt dan een monteur langs om de schade zo snel mogelijk te verhelpen. Dit is belangrijk, omdat schade aan kabels en leidingen soms pas na enige tijd tot storingen of lekkages leidt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

 • Als u een Klic-melding doet, dan ontvangt u via het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek. Het gaat om elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, televisie-/internetkabels, glasvezel- of telefoonkabels, voor zover bekend. Uitzondering is de riolering die vanaf de perceelgrens naar de woning loopt, omdat deze eigendom is van de bewoner.

 • Behalve stroomkabels en gasleidingen kunnen er onder de grond andere kabels liggen. Denk aan glasvezel- of telefoonkabels en waterleidingen. Als u wilt weten of dit zo is, dan kunt u een zogenoemde Klic-melding doen bij het Kadaster. U ontvangt dan via het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek, voor zover bekend. Uitzondering is de riolering die vanaf de perceelgrens naar de woning loopt, omdat deze eigendom is van de bewoner.

 • Als u uw tuin oppervlakkig omspit, hoeft u zich over kabels en leidingen geen zorgen te maken. Gaat u handmatig een boom planten, een paaltje in de grond slaan of een schutting ingraven en verwacht u dieper dan 30 cm de grond in te gaan? Dan is het belangrijk om op het volgende te letten:

  • In veel gevallen lopen kabels en leidingen vanuit de meterkast onder of naast de voordeur naar de hoofdkabel- en gasleiding onder de straat voor uw huis.
  • De eerste kabel die u tegenkomt, is waarschijnlijk de glasvezel- of televisie-/internetkabel. Daarna volgen de elektriciteitskabel en de gasleiding. Vervolgens de waterleiding en als laatste de rioolaansluiting.
  • Graaf altijd heel voorzichtig, laagje voor laagje. De glasvezel- en televisie-/internetkabel hebben meestal geen beschermend omhulsel en zijn daarom heel kwetsbaar.
  • De elektriciteitsaansluitkabel heeft wel zo’n omhulsel, maar ook deze kan beschadigen als er veel kracht wordt gezet op de spade.
  • Kabels en leidingen liggen tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan door grondzakking, ophoging enzovoort behoorlijk afwijken.
  • Ruikt u bij het graven een gaslucht? Meld dit dan direct via het landelijk storingsnummer voor Elektriciteit en Gas: 0800 9009. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
  • Graaft u met een graafmachine? Dan bent u verplicht om, 3 dagen voor start van de werkzaamheden, een Klic-melding (graafmelding) te doen. U ontvangt dan via het Kadaster een overzicht van de kabels en leidingen in de tuin. Kijk voor meer informatie hier.

  Ook als u niet met een graafmachine graaft, kan het doen van een Klic-melding handig zijn. U weet dan op voorhand waar er kabels en leidingen in de tuin liggen. U kunt daar bij het graven rekening mee houden. Het is aan te raden om in de buurt van kabels en leidingen eerst een proefsleuf te graven om te zien wat u tegenkomt, zeker als u een grondboor gaat gebruiken. Komt u iets tegen waardoor u niet verder kunt graven? Ga dan niet hakken met een schop of doorduwen met een grondboor: het kan een kabel of leiding zijn.

 • Moet er een graafmachine aan te pas komen bij de tuinwerkzaamheden? Dan bent u verplicht om dit uiterlijk 3 werkdagen van tevoren bij het Kadaster te melden, via een zogenoemde Klic-melding (graafmelding). U ontvangt dan via het Kadaster informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek, voor zover bekend.

 • Is er door graven schade of een storing ontstaan? Bel dan direct storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Er komt dan een monteur langs om de schade zo snel mogelijk te verhelpen. Dit is belangrijk, omdat schade aan kabels en leidingen soms pas na enige tijd tot storingen of lekkages leidt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.

 • De kosten van een Klic-melding vindt u op de website van het kadaster. Dit bedrag betaalt u voor het administratief verzamelen van de informatie over kabels en leidingen op uw adres.

 • Heeft u een Klic-melding gedaan en heeft u toch iets geraakt (of vermoedt u dat)? Bel dan direct storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het kan voorkomen dat niet alle ondergrondse leidingen op de kaart staan.  Er komt dan een monteur langs om eventuele schade zo snel mogelijk te verhelpen. Dit is belangrijk, omdat schade aan kabels en leidingen soms pas na enige tijd tot storingen of lekkages leidt. Dat willen we natuurlijk voorkomen.