Wat is zegelrecht en hoe vraag ik dit aan?

Het zegelrecht is bedoeld om veilig te kunnen werken aan (huis)installaties. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van de groepenkast of de hoofdschakelaar. Zegelrecht geldt voor (huis)installaties met hoofdzekeringen tot en met 3 x 80 ampère.

Slimme meter in meterkast

Met zegelrecht mag u:

 • het zegel op de aansluitkast verbreken;
 • hoofdzekeringen verwijderen;
 • het klemmendeksel van de KWh-meter openen om de bedrading van de meter naar de groepenkast te vervangen;
 • (huis)installaties die niet in bedrijf staan tijdelijk van spanning voorzien voor meetdoeleinden.

Let op! Het zegelrecht is niet bedoeld voor het oplossen van storingen aan hoofdzekeringen. Na de werkzaamheden moet u de oorspronkelijke situatie herstellen en de verzegeling opnieuw aanbrengen. U gebruikt hiervoor alleen door Enexis Netbeheer goedgekeurde zegels. In de bevestigingsbrief van uw zegelrecht staat hoe u die bestelt.

Bewijs van certificering

Om zegelrecht aan te vragen moet u in het bezit zijn van een certificering.

Als bewijs van certificering geldt voor InstallQ (Sterkin):

 • REI-Elektrotechnische Installateur
 • REG-Gastechnische Installateur
 • REDE-Zonnepanelen Installateur
 • IBER Inspectiebedrijf Elektra (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als elektrotechnisch)
 • IBER Inspectiebedrijf Gas (Let op: de inspecteur moet ook benoemd zijn als gastechnisch)

Als bewijs van certificering geldt voor InstallQ (KvINL):

 • EVI-Elektrotechnisch Laagspannings Installateur
 • EVI-Gastechnische Installateur

Zegelrecht aanvragen

Zegelrecht aanvragen? Stuur een scan (PDF-bestand) van uw bewijs van certificering naar  zegelrecht@enexis.nl. We sturen u binnen enkele dagen een e-mail met de informatie die u nodig heeft.