Energiesysteem van de toekomst: visie

De komende decennia zorgt de energietransitie voor grote veranderingen in ons energiesysteem. We gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen, de vraag naar energie verandert en er ontstaan onderling verbonden decentrale energiesystemen op verschillende schaalgrootten. Kortom, het energiesysteem wordt steeds complexer.

Als Enexis geven we graag proactief richting aan het energiesysteem. Zodat we het haalbaar en betaalbaar houden. Hoe? Lees meer in onze visies op onderstaande thema's.

 

Verlichte stad in de avond