Groene waterstof onmisbaar in de energietransitie

In Nederland werken we hard aan het klimaatdoel voor 2050: een CO2-neutrale economie. Enerzijds door fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kolen en olie, te vervangen door hernieuwbare elektriciteit. Anderzijds door duurzame gassen te gebruiken. Verduurzaming kan niet alleen met elektriciteit worden bereikt. Waterstof zien wij daarom als een essentieel onderdeel van het toekomstige energiesysteem. Op dit moment wordt veelal grijze waterstof gebruikt, die gemaakt wordt van aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. De uitdaging is om de keten van groene waterstof te ontwikkelen; waterstof uit 100% duurzame bron.

 
waterstoftank en windmolens op achtergrond

Onze visie 

Op de langere termijn ziet Enexis groene waterstof als essentieel voor de energietransitie. Maar waterstof is en blijft de komende jaren schaars. Zet het daarom als eerste in op plekken waar geen ander duurzaam alternatief is.

  • Allereerst als grondstof voor de industrie. Daarnaast is groene waterstof een duurzaam alternatief voor aardgas en ideaal om benodigde hoge temperatuur warmte te bieden.
  • Waterstof is ook goed op te slaan en kan ingezet worden voor seizoensopslag die nodig is door de wisselende opwek van zonne- en windenergie. Als de wind niet waait en de zon niet schijnt kan de opgeslagen waterstof gebruikt worden voor elektriciteits- en warmteproductie.
  • De elektrolysers die nodig zijn om duurzame waterstof te produceren, kunnen het elektriciteitsnet ontlasten, mits deze op de juiste locatie worden geplaatst.
  • Tot slot kan waterstof helpen om de piekvraag in de winter op te vangen. Sommige gebouwen en woningen lenen zich het beste voor een duurzame warmtevoorziening met een hybride systeem. Bijvoorbeeld een warmtepomp in combinatie met een hr-ketel. De piek van de warmtevraag wordt dan ingevuld met een duurzaam gas. Waterstof is dan een alternatief voor het gebruik van aardgas. Waterstof helpt ons door de koudste dagen van het jaar.

Hoe pakken we het aan?

In 2028 is Enexis klaar om waterstof te distribueren, klanten op waterstof aan te sluiten en de waterstofmarkt te faciliteren als netbeheerder. We bereiden onze organisatie daar op voor middels een waterstofprogramma. In dat programma werken we langs vier lijnen in de gehele Enexis organisatie: 

Klant en product
Een waterstofaansluiting kunt u nu nog niet aanvragen als consument of zakelijke klant. Om dit mogelijk te maken zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe productpropositie.

Infrastructuur
De waterstof kan met minimale aanpassingen in de toekomst door de bestaande aardgasleidingen stromen. Onder andere het opleiden van de interne organisatie en het H2-ready maken van het gasnet zijn hiervoor noodzakelijk. Nieuwe componenten worden reeds H2-ready ingekocht.

Omschakelen
Voordat we Enexis klanten veilig kunnen omschakelen van aardgas naar waterstof tegen acceptabele kosten, zullen we omschakelmethodes testen en omschakelplannen maken om dit mogelijk te maken.

Marktsamenwerking
We richten marktfacilitering, systeemverantwoordelijkheid en leveringszekerheid in samen met partijen in de keten. Daarnaast blijven we de (internationale) ontwikkelingen volgen om daarop te kunnen anticiperen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de impact van elektrolysers op het energiesysteem.

Enexis doet ervaring op door middel van de pilot WaterstofWijk Wagenborgen, het onderzoeksprogramma HyDelta en samenwerking op The Green Village in Delft. Daarnaast werken we mee in pilots om elektrolysers optimaal in te zetten in het energiesysteem.

Als netbeheerder benadrukken wij het maatschappelijk belang van groene waterstof in het energiesysteem van de toekomst. We investeren in kennis en onderzoek en werken zo mee aan het behalen van de waterstofdoelstellingen uit het Klimaatakkoord.