Investeringen in ons netwerk

Een regionale verzwaring van het energienet door de netbeheerder kan meestal in enkele jaren gerealiseerd worden. Andere oplossingen kosten meer tijd. Bijvoorbeeld als TenneT het hoogspanningsnet moet uitbreiden. Dan duurt het proces van besluitvorming tot bouw meerdere jaren en hebben we steun nodig van de politiek.

We blijven de komende jaren fors investeren in ons netwerk. Dit is nodig om de energietransitie mogelijk te maken. In totaal verwachten we dat in Enexisgebied 1 tot 1,5 miljard euro nodig is voor de uitvoering van het klimaatakkoord.

Wij investeren in 2018–2020 naar verwachting 250 miljoen euro extra in ‘Duurzaam op Land’. Dit komt bovenop het standaard jaarlijks onderhoud van het netwerk.

Dit zijn investeringen die betaald worden uit de netwerkkosten die wij bij onze klanten in rekening brengen. Daarom willen wij het netwerk op een effectieve en efficiënte manier voorbereiden op een duurzame toekomst. Het is van groot belang dat de maatschappelijke kosten bewaakt worden en dat deze kosten niet onnodig hoog worden. Dat betekent dat we juist daar waar vraag is naar duurzame opwek, de netten verzwaren. Zo houden we de energietransitie betaalbaar.

Was dit antwoord nuttig?