De energietransitie in cijfers

Elke dag werken wij hard om het klimaatdoel van 2030 te halen: 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit doen we onder andere door het verwijderen van gasaansluitingen, het gasloos aansluiten van nieuwbouwwoningen en door de uitbreiding van het energienet voor wind- en zonne-energie.

 
zonnepanelen en windmolens in Nederland
Vermogen aan capaciteit voor zon door consumenten

Zonne-energie consumenten 

Hier ziet u hoeveel megawatt aan vermogen voor zonne-energie door consumenten is geïnstalleerd voor consumenten. Ook ziet u hoeveel vermogen daarbij is gekomen afgelopen kwartaal. Met 1 zonnepaneel op uw dak, wekt u ongeveer 300 watt per paneel op (tijdens een piekmoment). 1 megawatt is 3.000 keer zoveel vermogen als het gemiddelde piekwatt van 1 zonnepaneel.

Vermogen aan capaciteit voor zon door zonneparken

Zonne-energie grootverbruikers 

U ziet hier hoeveel megawatt aan vermogen voor zonne-energie door zonneparken is geïnstalleerd inclusief geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen op daken van bedrijven met een grootzakelijke aansluiting. Ook ziet u hoeveel vermogen daar afgelopen kwartaal is bijgekomen. Met 1 zonnepaneel wordt ongeveer 300 watt per paneel opgewekt (op het piekmoment). 1 megawatt is 3.000 keer zoveel vermogen als het gemiddelde piekwatt van 1 zonnepaneel.

Vermogen aan capaciteit voor wind

Windenergie

Het vermogen van een windturbine is ongeveer 3 megawatt. Hiermee voorzien we bijvoorbeeld 2.000 huishoudens van stroom. Het aantal megawatt dat u op de afbeelding ziet, is het totale piekvermogen dat door ons is aangesloten op het energienet. Ook ziet u het verschil aan aangesloten windenergie ten opzichte van het vorige kwartaal.

Aantal aangesloten laadpalen t/m Q2 2023

Laadpaalaansluitingen

Volgens het klimaatakkoord mogen er vanaf 2030 alleen nog uitstootvrij auto’s worden verkocht. Een groot gedeelte hiervan zal elektrisch zijn. U ziet hier hoeveel aansluitingen voor laadpalen in totaal gerealiseerd zijn in ons verzorgingsgebied en hoeveel dit is toegenomen in het afgelopen kwartaal.

Aantal gasverwijderingen t/m Q2 2023

Verwijderde gasaansluitingen

Nederland gaat van het aardgas af. U ziet hier hoeveel gasaansluitingen in 2023 door ons verwijderd zijn waarbij de elektriciteitsaansluiting is gebleven. Ook ziet u hoeveel aansluitingen er afgelopen kwartaal zijn verwijderd.

Percentage gasloos aangesloten huurwoningen t/m Q2 2023

Gasloze nieuwbouwwoningen

Sinds juli 2018 mogen nieuwbouwwoningen niet zomaar meer op het aardgas aangesloten worden. Hier ziet u het percentage nieuwbouwwoningen dat gasloos door ons is aangesloten.