Ons investeringsplan

Vanaf 2020 publiceert elke netbeheerder iedere 2 jaar een investeringsplan. In het plan beschrijft Enexis Netbeheer de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor de komende 10 jaar. Door onze investeringsplannen te delen met u, geven we een kijkje in de toekomst en in onze keuken. 

De invulling van ons investeringsplan

Aan de basis van het investeringsplan liggen 4 klimaat neutrale scenario’s uit het rapport ‘Energiesysteem van de Toekomst’ (Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050) uit 2020.

 • In ons investeringsplan zijn deze scenario’s teruggebracht tot 3 scenario’s (hoog-midden-laag), omdat het perspectief op 10 jaar ligt en niet op 30 jaar. 
 • De 3 scenario’s in het investeringsplan zijn ingevuld met specifieke klantinformatie en ontwikkelingen in een gebied om te komen tot concrete investeringsvoorstellen.
 • De trendscenario’s zijn vertaald naar de impact op het energienet.
 • In de investeringsvoorstellen kijken we naar de meest efficiënte oplossing van de gesignaleerde capaciteits- en kwaliteitsknelpunten.
 • We prioriteren met wettelijke, net-technische en operationele overwegingen. De hoeveelheid werk is namelijk groter dan de beschikbare hoeveelheid mensen en middelen. 

Toezicht door ACM

De wettelijke toezichthouder (ACM) is verantwoordelijk voor het toetsen van de netbeheerders en de investeringsplannen van de netbeheerders.

Consultatieperiode is gesloten

Op 3 januari 2022 hebben we onze ontwerpinvesteringsplannen aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aangeboden.

Bekijk ons investeringsplan en bijlagen

Bekijk hier het nieuwste investeringsplan en de bijlagen over gas en elektriciteit.

Bijlage investeringsplan gas 2022
Bijlage investeringsplan elektriciteit 2022

Veelgestelde vragen investeringsplan

 • Bekijk hier de eerdere investeringsplannen:

  Investeringsplan gas 2020
  Investeringsplan elektriciteit 2020

  Het investeringsplan werd vroeger KCD genoemd. Download hier de KCD’s van de voorgaande jaren.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Het investeringsplan beschrijft de uitbreiding- en vervangingsinvesteringen voor de elektriciteits- en gasnetten voor het gebied waarin wij werkzaam zijn. De investeringen kennen een zichttermijn van 10 jaar.

  • De investeringen voor de korte termijn (3 jaar) zijn kwantitatief beschreven.
  • De investeringen voor de lange termijn (tot 2032) zijn kwalitatief beschreven.

  De investeringen zijn op geaggregeerd niveau beschreven en bieden daarom niet voor alle belanghebbenden het gewenste detailniveau. Dit is afgestemd met ACM en vergelijkbaar met het KCD. Exacte projecten, zoals verwachte windparken en marktgevoelige informatie, zijn niet opgenomen in ons investeringsplan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Elke netbeheerder publiceert het ontwerpinvesteringsplan voor advies (consultatie). In de versie die wij aan ACM aanbieden, zijn de zienswijzen toegevoegd. Daarbij vermelden wij hoe de uitkomsten van de consultatie verwerkt zijn.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Voor het opstellen van ons investeringsplan maken we gebruik van landelijke en regionale bronnen die  beschikbaar zijn. Denk aan bekende publieke en private projectontwikkelingen, SDE+-beschikkingen, systeemstudies, de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050), ElaadNL prognose en de RES 1.0 biedingen van de RES-regio’s. Deze bronnen geven inzicht in de lange- en korte termijn ontwikkelrichtingen in verschillende sectoren. Door de scenario’s is de impact van verschillende ontwikkelrichtingen in kaart gebracht in ons investeringsplan.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • In het scenario Nationale Drijf (ND) is rekening gehouden met de actuele stand van de plannen uit de RES’en ten aanzien van duurzaam productievermogen op land. Het totaal aan opgesteld vermogen in ons verzorgingsgebied is gebaseerd op de RES 1.0 biedingen van de verschillende RES-regio’s. In de knelpuntbepaling is naast de ontwikkelingen in de andere sectoren rekening gehouden met de RES-ambities.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • Bij het opstellen van ons investeringsplan wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag naar energie. Hierbij kijken we naar reguliere ontwikkelingen. Denk hierbij aan de groei van industrie, woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. We kijken ook naar ontwikkelingen gerelateerd aan de energietransitie. Denk hierbij aan de groei van elektrisch vervoer, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, aardgasloze wijken, toepassing van hernieuwbare gassen, ontwikkelingen over waterstof en duurzame opwek van elektriciteit. In het investeringsplan beschrijven wij onze visie op toekomstige ontwikkelingen en welke onderwerpen zijn opgenomen.

  Heeft dit antwoord u geholpen?
 • We stellen het investeringsplan iedere 2 jaar opnieuw op en geven het op (uiterlijk) 1 januari aan ACM. Het eerstvolgende investeringsplan wordt uiterlijk 1 januari 2024 gepubliceerd.

  Heeft dit antwoord u geholpen?