Wind- en zonne-energie in een stroomversnelling

De overgang naar duurzame energie brengt grote uitdagingen met zich mee. Het energielandschap verandert sinds 2017 razendsnel. Steeds vaker kiezen consumenten voor zonnepanelen. En zo worden ze naast energieafnemer ook producent. Daarnaast is het aantal zonne- en windparken fors gestegen. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor ons elektriciteitsnet.

Bij zonnepanelen op woningen van particulieren zien we een groei van zo’n 30% per jaar. Een groei die we tot nu toe bij kunnen houden, omdat we deze aan zagen komen en het zich relatief geleidelijk ontwikkelt.

In Enexisgebied zijn bijna 343.000 kleinverbruikers (vooral particulieren) met zonnepanelen. Samen hebben die een vermogen van 1.934 MW. 
(bron: CBS, dec 2018)

Zo gaat het ook met de groei van windenergie. Dankzij de structuurvisie ‘Wind op land’ kwam de groei op tijd en goed in beeld . Daardoor is deze toegenomen vraag meegenomen in de investeringen van de netbeheerders en hebben zij dit grotendeels op tijd kunnen opvangen (kamerbrief minister Wiebes, Economische Zaken en Klimaat).

Voor de zonneparken ligt dat anders. Door aan de ene kant de overheidssubsidies en aan de andere kant de snelheid waarmee zo’n park gerealiseerd kan worden, kunnen we de snelheid niet overal bijhouden. De uitbreiding van ons energienet duurt vaak enkele jaren waardoor we op dit moment niet alle initiatieven kunnen aansluiten.

Wind

Het aanbod van windenergie blijft groeien. De netten moeten worden verzwaard en transportcapaciteit uitgebreid om de parken aan te kunnen sluiten.

Zon

De groei van het aantal zonneparken sinds 2016 is enorm. De parken zijn relatief eenvoudig te realiseren en voor intiatiefnemers is er subsidie beschikbaar.

Investeringen

Om alle uitbreidingen te kunnen realiseren, moeten we fors investeren. Dat willen we zo efficiënt mogelijk doen zodat de energietransitie haalbaar en betaalbaar blijft.

Was dit antwoord nuttig?