De toekomst van energie

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we anders omgaan met energie. Wij kijken vooruit om goed voorbereid te zijn op wat er de komende jaren op ons afkomt. Met slimme innovaties creëren we  nieuwe mogelijkheden om het energienet te gebruiken. Daarnaast zitten we ook in Den Haag aan tafel om wet- en regelgeving aan te laten sluiten op de wereld van vandaag. 

Innovatieve oplossingen

Innovatieve oplossingen zijn nodig om de energietransitie betaalbaar te houden en het energienet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om slim met ons net om te gaan.

Wat komt er nog op ons af na 2021?

Door de huidige subsidieregelingen verwachten we nog veel meer aanvragen voor zonne- en windparken.

Aanpassen van wet- en regelgeving

De regels rondom energie zijn gemaakt toen de energietransitie nog lang niet in zicht was. Wet- en regelgeving moeten veranderen om de energietransitie mogelijk te maken.

Was dit antwoord nuttig?