Nieuw hoogspanningsstation bij Veenoord

Enexis Netbeheer werkt samen met TenneT (landelijk netbeheerder hoogspanningsnet) aan de versterking van het hoogspannings- en middenspanningsnet in Noordoost-Nederland.

De ruimte op ons energienet is niet onbeperkt. Zakelijke initiatieven voor duurzame opwek, zoals zonneparken, vragen om veel transportcapaciteit. Daarnaast stijgt het verbruik van elektriciteit door gasloos wonen en elektrisch vervoer. We verwachten dat deze groei alleen nog maar verder toe gaat nemen de komende jaren. De investeringen die TenneT en Enexis Netbeheer nu doen in deze regio, zijn een mooie stap in de richting van de doelstellingen voor 2030. 

Uitbreiding

In oktober 2019 besloot TenneT om € 215 miljoen euro uit te trekken voor de bouw van nieuwe hoogspanningsstations in Noordoost-Nederland. Behalve het geplande, nieuwe station in Veenoord, komt er ook een nieuw hoogspanningsstation op Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Deze nieuwe hoogspanningsstations worden belangrijke stroomknooppunten tussen het landelijke energienetwerk en het regionale en lokale netwerk. De locatie bij Veenoord is gekozen omdat deze buiten de bebouwde omgeving en vlakbij bestaande hoogspanningslijnen is.

Verspreid over Drenthe en Groningen zijn TenneT en Enexis Netbeheer verder bezig met het vergroten van de netwerkcapaciteit door bestaande hoogspanningsstations uit te breiden, zoals in Meeden, Vierverlaten (bij Groningen), Delfzijl en Assen. Onlangs is er in Eemshaven een nieuw station in gebruik genomen.

Lees meer: