TenneT investeert 215 miljoen euro extra in het hoogspanningsnet

TenneT investeert 215 miljoen euro extra in aansluitcapaciteit voor zonne- en windparken in Noord-Nederland. In Groningen en Drenthe, de gebieden met de meeste schaarste, worden er 2 nieuwe hoogspanningsstations geplaatst. Deze projecten zijn naar verwachting rond 2025 klaar.

Ook wil TenneT op bestaande hoogspanningsstations waar de nood het hoogst is, zoals Emmen Weerdinge, Bargermeer, Ommen Dante en Stadskanaal, extra capaciteit realiseren. TenneT is ook op zoek naar andere manieren om meer ruimte op het net te creëren. De mogelijkheden om bijvoorbeeld zonneparken zonder reservecapaciteit aan te mogen sluiten en energieparken bij pieken tijdelijk af te schakelen (curtailment), worden nu onderzocht. Voor deze mogelijke oplossingen is TenneT afhankelijk van de politiek.

Wilt u meer weten over de investeringen van TenneT? Lees het volledige persbericht.

Uitbreiding netwerk Enexis Netbeheer

De nieuwe hoogspanningsstations moeten aangesloten worden op ons elektriciteitsnet. Wij bereiden ons ondertussen voor om dat netwerk aan te leggen, zodat het landelijke en het regionale netwerk tegelijkertijd klaar zijn.

Wat betekent dit voor u?

Er wordt nu geïnvesteerd in de grootste knelpunten van het net. Dat betekent dat er aan een oplossing voor de schaarsteproblematiek gewerkt wordt. Door deze investering kunnen we concreter aangeven wanneer er weer meer capaciteit beschikbaar is: we verwachten dat de nieuwe stations in Groningen en Drenthe over ongeveer 6 jaar in gebruik kunnen worden genomen. Voor andere uitbreidingen geldt dat het 4 à 10 jaar duurt voordat de planologische voorbereidingen en benodigde vergunningen rond zijn. Voor de bouw zelf moeten we uitgaan van zo’n 2 jaar.

Deze investering is dus geen directe oplossing voor de aanvragen die nu bij ons op de interesselijst staan. De oplossing waar nu aan gewerkt wordt, is er een voor langere termijn. Op korte termijn verwachten we geen nieuwe mogelijkheden voor deze projecten. Als er in Den Haag besloten wordt dat we gebruik mogen maken van reservecapaciteit op het netwerk, dan zijn er projecten die mogelijk al eerder aangesloten kunnen worden. Staat u op de interesselijst? Dan houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten?