Enexis Netbeheer verwacht ruim 5.000 megawatt aan te kunnen sluiten

Enexis Netbeheer investeert 250 miljoen euro extra in haar energienet en verwacht de komende jaren flinke hoeveelheden duurzame energie uit zon en wind aan te sluiten op haar netwerk. Tot 2021 gaat het om bijna 2.200 MW, dat is voldoende om een kleine miljoen huishoudens te voorzien van duurzame energie. In de jaren daarna verwachten we nog eens ruim 3.300 MW aan te kunnen sluiten.

In een aantal regio’s heeft de toename van zonne-energie ertoe geleid dat de capaciteit van het net binnen 2 jaar tijd net zo snel moet groeien als in de 30 jaar daarvoor. Dit geeft aan hoe groot de uitdaging is en waarom het soms niet lukt om snel nieuwe parken aan te sluiten. De doorlooptijd van netverzwaringen is immers enkele jaren.

Omdat we niet oneindig kunnen verzwaren en niet onbeperkt kabels kunnen blijven leggen zijn nieuwe, innovatieve oplossingen nodig en is regie vanuit overheden in de Regionale Energie Strategieën van groot belang. Uit de cijfers van Enexis blijkt dat er regionaal verschillen zijn die vragen om een regionale aanpak. 

Meer weten?