Enexis Netbeheer investeert in 2021

In 2021 investeren we een recordbedrag van 941 miljoen euro in het veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig houden van het energienet. Het jaarplan van Enexis Netbeheer geeft per provincie een overzicht van de investeringen en projecten waar we in 2021 aan werken.

Ons werkpakket stijgt in 2021 naar 941 miljoen euro. Dit bedrag is een stijging van meer dan 60% ten opzichte van ons werkpakket in 2015 en is essentieel om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 ook waargemaakt kunnen worden.

Uitdagingen

Ondanks het coronavirus, zet de energietransitie onverminderd door. De komende jaren zien we hierdoor veel werk op ons afkomen. Het aantal klanten dat energie wil terugleveren aan het net, stijgt exponentieel en er zijn ingrijpende aanpassingen nodig om alle duurzame initiatieven, waaronder zonne-en windparken, op ons energienet aan te sluiten. Dit kan niet overal tegelijkertijd. Bovendien is ook dit jaar het tekort aan technisch personeel een uitdaging. Daarom moeten we zo slim mogelijk omgaan met de bestaande netcapaciteit en goede keuzes maken voor investeringen op lange termijn. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar.

Werkpakket 2021: € 941 miljoen

In 2021 werken we onverminderd hard aan het veilig houden van de energienetten het uitvoeren van werkzaamheden op verzoek van klanten. We blijven ook investeren in de veiligheid van onze huidige gasnetwerken. Enerzijds om aan de warmtevraag van de komende jaren te voldoen; anderzijds om ze geschikt te maken voor het transport van waterstofgas en groen gas.