Enexis Monteurs

Aansluiting elektriciteit of gas verwijderen

Hebt u uw gasaansluiting of elektriciteitsaansluiting niet meer nodig? Dan kunt u die permanent laten verwijderen.

Let op: De tarieven voor het verwijderen van een gasaansluiting zijn veranderd. Deze kosten worden volledig vergoed. Lees meer over deze vergoeding.

Wat houdt verwijderen precies in?

 • Bij een gasaansluiting verwijderen we de gasmeter, de hoofdkraan, de drukregelaar en het montagemateriaal uit uw meterkast, plus de leiding die van ons hoofdnet naar de meter loopt. Soms is dat laatste niet (helemaal) mogelijk, bijvoorbeeld in een flat. Dan verwijderen we de meter en doppen we de leiding af. Zo kan de aansluiting niet meer worden gebruikt.
 • Bij een elektriciteitsaansluiting halen we de elektriciteitsmeter en het montagemateriaal uit uw meterkast weg. Daarnaast koppelen we de toevoerkabel tussen ons hoofdnet (op openbaar terrein) en de meter los. Het deel van de toevoerkabel op openbaar terrein verwijderen we. Het deel op privé-terrein laten we liggen, tenzij u ons opdracht geeft om tegen betaling de toevoerkabel daar ook weg te halen. Ook hierbij geldt dat als verwijderen niet (helemaal) mogelijk is, dat we de meter weghalen en de kabel afdoppen.
 • Bij het verwijderen van een gas- of elektriciteitsaansluiting moeten we soms de bestrating (denk aan klinkers, sierbestrating of tegels) in uw tuin openbreken en terugplaatsen. Dit noemen we straatwerk. Voor welk deel van het straatwerk u verantwoordelijk bent en wanneer kosten voor straatwerk zijn inbegrepen in onze tarieven, staat op de pagina met aanvullende informatie bij uw offerte.

Wanneer verwijderen, wanneer afsluiten?

Als u zeker weet dat een aansluiting niet meer gebruikt hoeft te worden, laat u deze verwijderen. Bijvoorbeeld:

 • Als u maatregelen neemt om uw huis definitief af te koppelen van het gasnet;
 • Als u uw gasaansluiting alleen gebruikt om te koken (dus niet voor verwarming) en overstapt op elektrisch koken;
 • Als u een pand laat slopen en het niet herbouwt;
 • Als u een pand laat slopen en het wél herbouwt, laat u in elk geval de gasaansluiting verwijderen. De elektriciteitsaansluiting kunt u laten verwijderen of laten omzetten in een bouwaansluiting;
 • Als u een tijdelijke bouwaansluiting weer wilt laten weghalen.

Twijfelt u of u de aansluiting op een later moment weer wilt gaan gebruiken? Dan kunt u overwegen om de aansluiting tijdelijk (voor gas: maximaal 12 maanden) te laten afsluiten. U kunt dan geen energie meer afnemen maar uw aansluiting en meters blijven wel zitten. Afsluiten kan in eerste instantie goedkoper zijn dan verwijderen, maar brengt op een later moment opnieuw kosten met zich mee.

Meer over afsluiten op uw verzoek 

Bouwaansluiting

Hebt u een bouwaansluiting die u weg wilt laten halen? Vraag dan alleen om verwijdering als dit een extra aansluiting was die u helemaal niet meer nodig hebt. U kunt een bouwaansluiting namelijk ook laten wijzigen in een huisaansluiting binnenshuis. Dit is voordeliger dan als u de bouwaansluiting eerst laat verwijderen en vervolgens een nieuwe huisaansluiting aanvraagt.

Meer informatie over een bouwaansluiting

Kosten

De kosten voor het verwijderen van een aansluiting vindt u op de pagina kosten werkzaamheden. Deze kosten worden sinds maart 2021 volledig vergoed. Voor werkzaamheden die vóór de invoering van de regeling zijn uitgevoerd, gelden onze reguliere tarieven zonder korting.

Verwijdering aansluiting aanvragen

Het aanvragen van een verwijdering doet u via mijnaansluiting.nl. Let er wel op dat wij uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u de eigenaar bent van het pand of kavel waarvan de aansluiting verwijderd moet worden.

 • Op mijnaansluiting.nl moet u zich eerst registreren. Daarna vult u een aanvraagformulier in.
 • Na uw aanvraag krijgt u binnen 10 werkdagen een offerte. Afhankelijk van uw regio krijgt u die per e-mail of per post. De offerte is 3 maanden geldig.
 • In de offerte vindt u een akkoordverklaring. Als u akkoord gaat met de offerte, stuurt u de akkoordverklaring getekend aan ons terug.  
 • De werkzaamheden besteden wij doorgaans uit aan een aannemer. Deze aannemer neemt contact met u op om de werkzaamheden te bespreken en een afspraak in te plannen. U kunt een voorkeursweek aangeven waarin u de aansluiting wilt laten verwijderen. Minimaal 5 werkdagen nadat wij de akkoordverklaring van u hebben ontvangen, kunnen de werkzaamheden worden ingepland. 
 • Wilt u de aansluiting eerder laten verwijderen? Dat kan als er tenminste geen sprake is van verontreinigde bodem of een andere belemmering (zie Voorwaarden bij uitvoeren van werkzaamheden, artikel 7).
  Kies op mijnaansluiting.nl voor 'verwijderen binnen 5 werkdagen'. U krijgt dan eerst een offerte. Hebben wij uw ondertekende offerte ontvangen, dan gaat de termijn van 5 werkdagen in. Een van onze aannemers of wij zelf nemen contact met u op om de werkzaamheden in te plannen. Aan deze spoedopdracht zijn extra kosten verbonden.

Energiecontract

U hebt geen energiecontract meer nodig vanaf het moment dat uw aansluiting is verwijderd. Wij adviseren u om op dat moment contact op te nemen met uw energieleverancier. Uw energieleverancier zorgt voor beëindiging van uw energiecontract en maakt een eindafrekening.