Pilot projecten energiehubs

Verschillende bedrijven hebben de samenwerking opgezocht om te onderzoeken of het elektriciteitsnet slim(mer) gebruikt kan worden. Lees welke projecten er lopen.

Bedrijventerrein in vogelperspectief

Op steeds meer plaatsen raakt het elektriciteitsnet vol. Dit noemen wij transportschaarste. Het zorgt ervoor dat bedrijven die een elektrische aansluiting willen aanvragen of verzwaren, op een wachtlijst terechtkomen met een wachttijd van 5 tot 10 jaar. Dit heeft directe gevolgen voor de verduurzaming van bedrijven. Een van de belangrijkste oplossingen voor transportschaarste is de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar dit kost veel tijd en geld. Als bedrijven individueel of in groepsverband flexibeler en efficiënter omgaan met hun energie, kunnen ze nu al ruimte creëren op het elektriciteitsnet. 

Energiehubs als innovatieve oplossing

Verschillende bedrijventerreinen onderzoeken de mogelijkheden voor een collectieve energievoorziening en willen een zogeheten energiehub starten. Deze hubs, die lokaal energie opwekken en verdelen, kunnen helpen om transportschaarste op te lossen. Echter, de exacte structuur en functionaliteit van deze hubs zijn nog in ontwikkeling. Belangrijk om te weten: een energiehub is geen kant-en-klaar product dat u bij ons afneemt, maar een initiatief dat u zelf opzet. U heeft ons wel nodig bij:

  • Een groepstransportovereenkomsten (beschikbaar eind 2024)
  • De data voor de nettopologie (netwerkstructuur) (beschikbaar vanaf xx)  
  • De onderhoud en beheer van het fysieke net

Efficiënt Gebruik van uw Transportcapaciteit 

We moedigen u aan om actief te zoeken naar manieren om uw transportcapaciteit efficiënter te gebruiken. We doen er alles aan om dit mogelijk te maken met nieuwe contractvormen. Het ontwikkelen van deze contracten vereist tijd en aanpassingen in zowel wet- en regelgeving als in onze systemen en processen. We verwachten de eerste contractvormen aan te bieden in 2024.

Energy Hub Zwolle

Energie Coöperatie in Zwolle 

14 juli 2022

Ondernemers in Zwolle hebben een Energie Coöperatie opgericht om samen te werken aan de knelpunten, die capaciteitsschaarste met zich meebrengen. De ondernemers gaan in de coöperatie realtime hun energiegebruik en teruglevering monitoren en het bestaande elektriciteitsnet samen veel optimaler benutten. Door het energieverbruik beter te verdelen, ontstaat ruimte voor nieuwe bedrijven. Het doel van deze samenwerking tussen de Energie Coöperatie Hessenpoort, provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Enexis Netbeheer is om ervaring op te doen met deze manier van het verdelen van netgebruik.

Energy Hub Hapert

Haalbaarheidsonderzoek in Hapert

9 december 2022

Diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert zijn samen met de Kempengemeenten, Enexis en Brainport Development gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar het ontwikkelen van een energiehub. Een dergelijk lokaal energienetwerk moet de bedrijven minder afhankelijk maken van de momenteel nog beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Eindhoven.

Smart Energy Hub in Almelo

1 juni 2023

Op 30 mei hebben Enexis, Regionaal Bedrijventerrein Twente, ondernemers van XL Businesspark in Almelo, Firan, provincie Overijssel en Oost NL een intentieverklaring getekend om samen te verkennen hoe op het bedrijventerrein een Smart Energy Hub gerealiseerd kan worden.

Sinds eind 2021 zijn de partijen intensief bezig de mogelijkheden te onderzoeken. Met het ondertekenen van de intentieverklaring gaan ze een stap verder met het vormgeven van een collectief, om deze pilot in het najaar uit te kunnen voeren.

Webinar: Energiehubs in het energiesysteem van de toekomst

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren

Energiehubs in het energiesysteem van de toekomst