Verduurzaming bedrijventerreinen

Het elektriciteitsnet zit op veel plaatsen vol. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere grootverbruikaansluiting (>3 x 80A) nodig hebben, komen daardoor steeds vaker op een wachtlijst. Dat heeft gevolgen voor verdere ontwikkeling en verduurzaming van bedrijven. Vaak kloppen ze bij u aan voor een oplossing. Hoe u de bedrijven kunt helpen? We helpen u verder.

Bedrijventerrein industrie in de avond
Zonnepanelen zonnepark met windmolens op de achtergrond

Het elektriciteitsnet raakt vol

Door de energietransitie neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. De vraag naar stroom stijgt sterk en het aanbod van zonne- en windenergie groeit snel. Sneller dan verwacht. Daar is het huidige elektriciteitsnet niet op berekend. En dat leidt steeds vaker tot knelpunten, met als gevolg transportschaarste en netcongestie. Toegang tot het elektriciteitsnet is hierdoor niet altijd en overal meer vanzelfsprekend. Zoals het er nu naar uitziet, moeten bedrijven de komende 5 tot 10 jaar rekening houden met lange wachttijden.

 

Kabels in gleuf

Volop bouwen aan een toekomstbestendig energienet

De belangrijkste oplossing voor transportschaarste is het uitbreiden van ons elektriciteitsnet. We leggen de komende jaren duizenden kilometers kabels in de grond, plaatsen nieuwe netstations en gaan het huidige elektriciteitsnet efficiënter gebruiken. Zo bouwen we aan een sterk en toekomstbestendig net. Maar dat kost veel tijd en geld.

Energy Hub Hapert

Capaciteit efficiënter gebruiken

Een uitbreiding of een verzwaring is niet de enige oplossing. Bedrijven kunnen zelf al stappen zetten en onderzoeken hoe ze hun huidige transportcapaciteit flexibeler en efficiënter inzetten. Bijvoorbeeld:

  • Besparen van energie;
  • Bedrijfsprocessen op een andere manier organiseren;
  • Samen met andere bedrijven op het bedrijventerrein onderzoeken of de gezamenlijke transportcapaciteit beter te verdelen is.

Verschillende bedrijventerreinen onderzoeken de opties voor een collectieve energievoorziening. Hiermee wordt energie lokaal opgewekt en de capaciteit onderling verdeeld om schaarste te beperken of voorkomen.