Bedrijventerreinen: informatie voor gemeenten

Voor bedrijven is een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) op het elektriciteitsnet niet langer vanzelfsprekend. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting nodig hebben of meer transportvermogen willen contracteren, komen steeds vaker op een wachtlijst. Vaak kloppen ze bij u aan voor een oplossing. Hoe u de bedrijven in uw gemeente of provincie kunt helpen? We leggen het graag uit.

Bedrijventerrein industrie in de avond

Onze hulp bij efficiënter gebruik capaciteit

Wij moedigen bedrijven zo veel mogelijk aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden om hun bestaande transportcapaciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Dat kan individueel of in samenwerkingsverband. We doen er alles aan om dit mogelijk te maken met nieuwe contractvormen. Dit kost tijd omdat er onder andere aanpassingen nodig zijn in wet- en regelgeving en in onze systemen en processen. We verwachten de eerste contractvormen aan te bieden in 2024.

5 manieren waarop u bedrijventerreinen kan ondersteunen

 1. Breng transportschaarste in beeld

  Ziet u dat de beperkte transportcapaciteit op een bedrijventerrein tot knelpunten leidt? Neem contact op met het parkmanagement of de ondernemersvereniging over de gevolgen van beperkte transportcapaciteit en over oplossingen. Is er nog geen parkmanagement of ondernemersvereniging, zorg er dan voor dat de bedrijven zich alsnog gaan organiseren. Dat maakt collectieve (verduurzamings)maatregelen een stuk makkelijker.

 2. Informeer bedrijven over alternatieve oplossingen

  Er is veel informatie beschikbaar over een duurzame energievoorziening op bedrijventerreinen, waaronder de website van Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen Nederland (PVB) of de routekaart energiehubs van RVO. Stimuleer bedrijventerreinen om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen voor hun capaciteitsproblemen.

 3. Informeer bedrijven over lokale verduurzamingsdoelstellingen en relevante trajecten

  Zijn bedrijventerreinen op de hoogte van de lokale duurzaamheidsdoelstellingen voor hun terrein? Aan welke randvoorwaarden moeten bedrijven voldoen als zij aan de slag willen gaan met verduurzaming? Informeer bedrijventerreinen op tijd. Ook over andere relevante trajecten die het bedrijventerrein raken, bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling of de Omgevingsvisie.

 4. Gebruik bestaande lokale (verduurzamings)plannen

  Lokale (verduurzamings)plannen zijn te gebruiken voor een mogelijke oplossing voor de transportschaarste bij de bedrijven in uw provincie of gemeente. Een oplossing die het liefst ook bijdraagt aan het bereiken van uw eigen doelstellingen. Denk hierbij ook na over het ondersteunen met subsidies, stimuleringsregelingen of het aanbieden van energiescans of procesregisseurs.

 5. Beweeg mee in vergunning en regelgeving

  Bij het realiseren van (verduurzamings)plannen van bedrijven speelt u, als provincie of gemeente, een belangrijke rol bij de vergunningverlening. Misschien ontstaan er ook uitdagingen op gebied van ruimtelijke ordening, omdat er ruimte nodig is voor systemen voor lokale energieopwekking. Dit brengt uitdagingen mee voor uw organisatie. Bespreek daarom nu al welke flexibiliteit mogelijk is en wat er nodig is voor de uitvoering ervan.

Inzicht is de eerste stap

Alles begint met inzicht in mogelijkheden. Want er zijn veel individuele en ook collectieve oplossingen waardoor uitbreiding of verzwaring van aansluitingen uiteindelijk niet nodig is. Daarom maakten wij een stappenplan waarmee bedrijventerreinen samen met hun technisch adviesbureau inzicht kunnen creëren. Stap voor stap wordt duidelijk wat de opties zijn en wat daarvoor nodig is. Zijn eenmaal de nodige stappen doorlopen? Dan kunnen wij als netbeheerder ondersteunen met de benodigde data, nettopologie (structuur van het bestaande elektriciteitsnet) en het valideren van plannen.

Bedrijventerrein in vogelperspectief

Meer weten?

Wilt u verder in gesprek over uw rol als provincie of gemeente en de opties van bedrijventerreinen? Neem dan contact op met uw partner Energietransitie van E&T Enexis.

Meer informatie over verduurzaming van bedrijventerreinen vindt u op: