Wegwijzer: optimaal gebruik van het elektriciteitsnet op bedrijventerreinen

Parkmanagers, ondernemersverenigingen en bedrijven zoeken naar oplossingen voor de schaarste op het elektriciteitsnet. Met deze wegwijzer krijgt u inzicht of er oplossingen zijn voor efficiënter gebruik van het net in uw situatie. En zo ja, welke dat zijn. Bij elke stap adviseren wij welke acties u kunt nemen. Ook geven we aan welke partij aan zet is: het bedrijventerrein zelf, een technisch adviesbureau of wij als netbeheerder. 

wegwijzer hout

Wegwijzer

 1. Partijen in kaart brengen

  Bedrijventerrein

  Het bedrijventerrein maakt een overzicht van alle betrokken bedrijven, partijen en (lokale) overheden plus hun belangen bij het bedrijventerrein. Hierbij zetten zij alle lopende en afgeronde studies over energiegebruik en verduurzaming op een rij. Ook onderzoeken zij of de gemeente of provincie een plan heeft dat het bedrijventerrein raakt.

 2. Plan van aanpak en financiering

  Bedrijventerrein

  Het bedrijventerrein organiseert een kick-off voor alle betrokken partijen. Hier leren zij elkaar (beter) kennen en bespreken ze hun energiegebruik en de toekomstplannen. Ook wordt een projectteam samengesteld. Het projectteam schrijft een plan van aanpak en een voorstel voor financiering van het onderzoek.

 3. Verzamelen basisgegevens

  Bedrijventerrein

  Ieder bedrijf levert EAN-codes van de elektriciteitsaansluiting en NAW-gegevens aan. Ook tekenen zij een machtiging waarmee het technisch adviesbureau meetgegevens bij meetbedrijven kan opvragen.

 4. Maken van een verbruiksprofiel

  Technisch adviesbureau

  Het technisch adviesbureau vraagt de meetdata op bij meetbedrijven en maakt een verbruiksprofiel van elk bedrijf en van het hele bedrijventerrein. Dit geeft inzicht in de grootste pieken voor levering en/of teruglevering van elektriciteit en wat de verhouding is tussen piek- en basisbelasting.

 5. Verzamelen asset- en contractinformatie

  Netbeheerder

  Op verzoek van het projectteam leveren wij een lokale nettopologie (structuur) en zoeken we de fysieke aansluit- en gecontracteerde vermogens per EAN-code op. Samen met de meetdata van de meetbedrijven vormen deze 2 databronnen de basis voor de verdere analyse van de huidige situatie.

 6. Definitieve analyse van verbruiksprofiel op bedrijventerrein

  Technisch adviesbureau

  Met alle verzamelde data maakt het technisch adviesbureau een betrouwbare analyse van de huidige situatie. Dit is het uitgangspunt voor het verdere onderzoek (nulsituatie).

 7. Inzicht in kansrijke oplossingen

  Technisch adviesbureau

  Op basis van de verbruiksanalyse (stap 6) geeft het technisch bureau inzicht in de kansrijke oplossingen voor het bedrijventerrein. Het technisch adviesbureau presenteert de opties aan het bedrijventerrein in 1 of meerdere werksessies.

  Bekijk de oplossingsrichtingen
 8. Keuze voorkeursoplossing

  Bedrijventerrein

  Het bedrijventerrein kiest een voorkeursoplossing. Dat kunnen individuele of collectieve oplossingen zijn. Sommige zijn direct uit te voeren. Oplossingen die (deels) geleverd worden door ons, moeten eerst door ons worden gevalideerd.

 9. Valideren individuele of collectieve oplossing

  Netbeheerder

  Wij toetsen de technische en financiële haalbaarheid van de oplossing. Daarmee borgen we de effectiviteit en betrouwbaarheid ervan. Als we groen licht geven, kan het bedrijventerrein verder met deze oplossing.

 10. Oplevering definitief eindadvies en start uitvoeringsfase

  Bedrijventerrein - Technisch adviesbureau - Netbeheerder

  In deze laatste stap levert het technisch adviesbureau het eindadvies op. Afhankelijk van de gekozen oplossing gaan de bedrijven gezamenlijk of individueel aan de slag met de aanbevelingen. Als de oplossing (deels) door ons wordt geleverd, kunt u de (door ons in stap 9 gevalideerde) oplossing bij ons aanvragen. Daarna nemen we contact op voor verdere afstemming, waaronder de levertijd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u in gesprek over de netcongestie en transportschaarste op uw bedrijven- of industrieterrein? Wilt u weten wat u als parkmanager of ondernemersvereniging kunt betekenen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar parkmanagement@enexis.nl.