Bedrijventerreinen: informatie voor parkmanagement

Het elektriciteitsnet zit op veel plaatsen vol. Bedrijven die een nieuwe of zwaardere grootverbruikaansluiting (>3x80A) nodig hebben, komen daardoor steeds vaker op een wachtlijst. Dat heeft gevolgen voor verdere ontwikkeling en verduurzaming van bedrijven. Als parkmanager wilt u de ondernemers op uw bedrijventerrein graag een oplossing bieden. Wij vertellen u wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijventerrein industrie in de avond

Gevolgen van een vol stroomnet voor bedrijven

Toegang tot het elektriciteitsnet is niet altijd en overal meer vanzelfsprekend. Wij beseffen dat de gevolgen voor bedrijven en bedrijventerreinen groot zijn. Uw plannen voor (gezamenlijke) opwek van hernieuwbare energie moeten in de koelkast. En bedrijven die zich nieuw willen vestigen op uw terrein, kunt u geen aansluiting op het net garanderen. Waarschijnlijk heeft u ook al overleg gehad met de gemeente of provincie over deze situatie. Zonder resultaat.

Monteur met werkbus bij nieuwbouwhuis in nieuwbouwhuis

De beste oplossing voor uw bedrijventerrein

Wilt u meer grip krijgen op het capaciteitsprobleem op uw bedrijventerrein? Dan adviseren wij u om samen met de ondernemers te verkennen hoe de bestaande transportcapaciteit op het terrein zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Dit kunnen individuele of gezamenlijke oplossingen zijn.

wegwijzer hout

Wegwijzer: optimaal gebruik van het stroomnet op het terrein

Welke oplossingsrichting voor de ondernemers op uw bedrijventerrein het meest kansrijk is, hangt van veel factoren af. Daarom hebben we een wegwijzer waarmee u inzicht creëert en die u samen met uw technisch adviseur doorloopt. Stap voor stap verzamelt u de juiste data, maakt u de juiste analyses en krijgt u inzicht in meest kansrijke opties. Zijn eenmaal de nodige stappen gezet, dan kunnen wij ondersteunen met de benodigde data, nettopologie (structuur van het bestaande elektriciteitsnet) en het valideren van plannen.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u in gesprek over de netcongestie en transportschaarste op uw bedrijven- of industrieterrein? Wilt u weten wat u als parkmanager of ondernemersvereniging kunt betekenen? Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar parkmanagement@enexis.nl.

Meer informatie over verduurzaming van bedrijventerreinen vindt u op onderstaande websites: