Samen maken we energiehub Hessenpoort mogelijk

Alleen samen lossen we de uitdagingen in het elektriciteitsnet op. Zo ook op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort. In een pilot testen we samen met ondernemers, gemeenten en provincie of we het net efficiënter kunnen gebruiken.


In deze video leggen we uit hoe deze pilot voor meer ruimte op het elektriciteitsnet kan zorgen.

Om de video te bekijken moet u eerst alle cookies accepteren


 -

Afgelopen juni kondigde TenneT een voorlopige pauze aan. Grootzakelijke klanten konden tijdelijk geen nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet krijgen. Dit omdat er op het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg geen netcapaciteit beschikbaar was. In september deelden we  dat er door congestiemanagement (spitsmijden) tóch extra ruimte kon worden vrijgemaakt. Inmiddels heeft Enexis Netbeheer de precieze details van deze extra aansluitcapaciteit ontvangen en doorgerekend.

Meer capaciteit op het elektriciteitsnet

Op al onze 57 stations in Noord-Brabant en Limburg komt in meer of mindere mate capaciteit vrij. Dit is op vrijwel alle stations genoeg om alle grote afnemers op de huidige wachtlijst te kunnen bedienen. Daarnaast kunnen we ook een aantal extra grote opwekkers een offerte aanbieden. Het is voor het eerst dat congestiemanagement op deze schaal voor extra aansluitcapaciteit zorgt. Een mooie mijlpaal! Na het afronden van het offerteproces gaan we aan de slag. Het kan tot ruim een jaar duren voordat een nieuwe klant daadwerkelijk is aangesloten. Dit is afhankelijk van de precieze werkzaamheden. Staat u op de wachtlijst? Dan nemen we zo snel mogelijk contact op om de verdere procedure door te nemen.

 Onderzoeken naar congestiemanagement


Tegelijkertijd blijft het code oranje in Noord-Brabant en Limburg. Op de stations in Hapert en Eindhoven-West verwachten we helaas dat niet álle grootzakelijke afnemers op de wachtlijst kunnen aansluiten. Om die reden zijn we daar inmiddels ook gestart met onderzoeken naar congestiemanagement. Dit is in aanvulling op de onderzoeken van TenneT. Op een aantal andere stations zien we dat de maximale belasting bijna bereikt is. Ook hier zijn we doorlopend met klanten in gesprek om te kijken hoe we extra ruimte kunnen creëren. Zo kunnen we de schaarse capaciteit optimaal benutten. Wilt u meewerken aan congestiemanagement? Schrijf u hier in. 

Voor grootschalige opwekkers van elektriciteit houden we naar verwachting knelpunten in Noord-Brabant en Limburg. In beide provincies hebben we al enkele jaren te maken met transportschaarste voor bijvoorbeeld nieuwe zonneparken. Dat wordt ook met congestiemanagement helaas niet overal verholpen. We houden in onze netberekeningen wel ruimte vrij voor kleinverbruikers die zonnepanelen leggen. Daar zien we dit jaar opnieuw een recordtoename in het aantal geïnstalleerde zonne-installaties. Namelijk meer dan 25% ten opzichte van 2021.

Nieuw beleid voor batterijaansluitingen

Sinds begin 2022 zien we een enorme toename in het aantal batterijaanvragen. Er is inmiddels in totaal zo’n 1,7 GW vermogen aangevraagd. Momenteel is er onvoldoende netcapaciteit om al deze batterijen onder reguliere voorwaarden aan te sluiten. Om zoveel mogelijk aanvragen te behandelen, stelden we samen met sectorvereniging Netbeheer Nederland een nieuw beleid op. Hierin staat hoe we met bepaalde voorwaarden met het aansluiten van batterijen omgaan.

Met het grootschalig inzetten van batterijen denken we tot een flexibeler energiesysteem te komen. Uitgangspunt is wel dat batterijen moeten bijdragen aan een oplossing voor netschaarste. Ze mogen dus niet bijdragen aan extra piekbelasting van het net. De netbeheerders zijn hier tevens over in gesprek met brancheorganisatie Energy Storage NL en de toezichthouder (ACM).