Zwolle vervanging gasleiding Korte Kamperstraat

Soms is een onderbreking in de gasvoorziening nodig. Wij laten dit persoonlijk weten.

Pagina laatst bijgewerkt op: 3 maart 2022, 16:48

 • Verwachte startdatum

  1 februari 2022
 • Verwachte einddatum

  4 februari 2022
 • Status

  Afgerond
 • Type werkzaamheden

  Vervanging gasleiding
 • Beweegreden

  Enexis heeft vastgesteld dat de aansluitleiding op basis van het door ons gehanteerde vervangingsbeleid dient te worden vervangen.Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Zwolle
 • Omgeving

  Korte Kampertstraat
 • Provincie

  Overijssel
 • Betrokken partijen

  Enexis Siers Leiding- en Montageprojecten B.V.
Loading Map
Monteur voor werkbus met gereedschap

Werkzaamheden

Enexis Netbeheer verzorgt de aanleg, het onderhoud en het beheer van de transport- en distributieleidingen voor gas en elektriciteit in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe,  Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

In het kader van deze taken zorgt Enexis Netbeheer ervoor dat (onder andere) gas naar uw woning wordt getransporteerd. Om dit transport mogelijk te maken heeft (de rechtsvoorganger van) Enexis vanuit het openbare gasnet in de straat een zogenaamde "aansluitleiding" naar de gasmeter ten behoeve van uw woning aangelegd.

 Bij de uitoefening van taken heeft de veiligheid en betrouwbaarheid van de netwerken voor Enexis een topprioriteit. In dat verband heeft Enexis vastgesteld, dat de aansluitleiding op basis van het door ons gehanteerde vervangingsbeleid dient te worden vervangen.

Enexis heeft dan ook het voornemen in januari 2022 de aansluitleiding ten behoeve van de woning te vervangen. 

Motivatie Enexis:

Er ligt nu een aansluitleiding ten behoeve van de woning, waarvan Enexis heeft vastgesteld dat in redelijkheid niet te verwachten is, dat die binnen afzienbare tijd nog voldoet aan het door Enexis gewenste minimum veiligheidsniveau. 

Enexis acht dit onacceptabel.

Met de vervanging van de aansluitleiding verminderen wij de kans op een mogelijk toekomstig optredende gaslekkage en voorkomen wij dat er een onveilige situatie ontstaat.

 

Mogelijke overlast

Welke hinder kan ik ondervinden van de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering kunt u werkverkeer of graafmachines in uw straat aantreffen. Hierdoor kunt u last hebben van trillingen of lawaai.

Verkeers- en parkeeroverlast?

Tijdens deze werkzaamheden is enige verkeersoverlast niet te voorkomen. Vanaf dinsdag 1 februari tot en met 4 februari zal de Korte Kamperstraat zijn afgesloten tussen 7:00 uur en 16:00 uur. Woningen en winkels blijven te voet en met de fiets bereikbaar. Buiten werktijden zal de Korte Kamperstraat gewoon toegankelijk zijn. Zie onderstaand kaartje voor het afgesloten deel. 

 

Wat moet u nog meer weten?

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De verwachting is dat eind week 5 de werkzaamheden gereed zijn. Dit is voor een deel ook afhankelijk van b.v. de weersomstandigheden. Bij vorst of een opbreekverbod vanuit de gemeente kan er niet gewerkt worden. Hierdoor is het erg moeilijk om een exacte planning te maken. 

In welke straten werken we?

De te vervangen huisaansluitingen zitten in de Korte Kamperstraat. 

Kan ik nog wel gebruik maken van gas?

De aard van de werkzaamheden die wij uit gaan voeren hebben geen gasonderbrekingen als gevolg voor alle woningen. Het betreft enkel het vervangen van gasaansluitingen van specifieke adressen. Betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Kan ik nog wel gebruik maken van stroom?

We voeren hier werkzaamheden uit aan de gasleidingen. U kunt gewoon gebruik blijven maken van elektriciteit.