Uitbreiding hoogspanningsstation de Mosterdpot in Almelo

Het transformatorstation moet geschikt worden gemaakt om meer elektriciteit (vermogen) te kunnen doorschakelen.

Pagina laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2023, 11:18

 • Verwachte startdatum

  13 september 2021
 • Verwachte einddatum

  26 mei 2023
 • Status

  Afgerond
 • Type werkzaamheden

  Uitbreiding hoogspanningsstation i.s.m. TenneT
 • Beweegreden

  Om nieuwe duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk te maken waarbij elektriciteit aan het net kan worden geleverd. Denk daarbij aan zonneparken, windmolens en zonnedaken. Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Almelo
 • Omgeving

  Schuilenbergseweg, Strauszstraat
 • Provincie

  Overijssel
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer TenneT
Loading Map
Huisje werkzaamheden

Werkzaamheden

Op het transformatorstation zijn zowel Enexis Netbeheer als TenneT actief. Hier treft u de informatie over de geplande werkzaamheden van Enexis Netbeheer. Het huidige transformatorstation (groen vlak) moet geschikt worden gemaakt om meer elektriciteit (vermogen) te kunnen doorschakelen. En om nieuwe duurzame initiatieven in de omgeving mogelijk te maken waarbij elektriciteit aan het net kan worden geleverd. Denk daarbij aan zonneparken, windmolens en zonnedaken. Om de elektriciteitsvoorziening in de regio te kunnen garanderen gaan wij bij deze werkzaamheden één E-house (container met installaties) (zie foto hiernaast) en een transformator plaatsen.

Om ruimte te creëren voor de plaatsing van de transformator en het E-house moeten wij gedeelte van de bosschages en bomen verwijderen (rood vlak). Met de Provincie Overijssel hebben wij afgesproken dat we dit verderop compenseren door een agrarisch perceel te kopen en hier bosschage en bomen te plaatsen/planten (blauw vlak). Hiermee komen we tegemoet aan de Wet natuurbescherming en kan het leefgebied van de steenmarter en egel gewaarborgd blijven.

In september begint een aannemer met de inrichting van dit zgn. mitigatiegebied (blauw vlak).

Mogelijke overlast

Tijdens de werkzaamheden kunt u als omwonende tijdelijk hinder en overlast ervaren. Bijvoorbeeld door vrachtverkeer voor de aanvoer van materialen en werkzaamheden. Wij doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid van de omliggende woningen gegarandeerd.

Planning

Enexis Netbeheer is gestart met de voorbereidingen. De verwachting is dat wij in het 4e kwartaal van 2022 kunnen starten met de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer: 088 – 857 70 00. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.