Groningen: Vondellaan vervanging gasleiding

De huidige leidingen zijn grotendeels in de jaren 60 gelegd en daarom aan vervanging toe.

Pagina laatst bijgewerkt op: 4 januari 2023, 13:00

 • Verwachte startdatum

  3 oktober 2022
 • Verwachte einddatum

  23 december 2022
 • Status

  Afgerond
 • Type werkzaamheden

  Vervanging gasleiding
 • Beweegreden

  De huidige leidingen zijn grotendeels in de jaren 60 gelegd en daarom aan vervanging toe.Lees meer over werkzaamheden
 • Plaats

  Groningen
 • Omgeving

  Vondellaan
 • Provincie

  Groningen
 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer BAM
Loading Map
Monteur in werkbus met gereedschap

Werkzaamheden

In opdracht van Enexis Netbeheer gaat aannemer BAM Energie & Water op korte termijn beginnen met het vervangen van de gasleiding bij u in de straat. De leiding wordt vervangen zodat de kans op storingen en/of lekkages verkleind wordt. Enexis Netbeheer werkt op deze manier aan een betrouwbaar leidingnet, voor nu en in de toekomst.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd (we starten met de blauwe lijn in de kaart hierboven), de exacte volgorde wordt lopende het project bepaald i.v.m. afstemming met andere projecten binnen de gemeente.

Wat gaan we doen?

De gas hoofdleiding is aan vervanging toe in bepaalde delen van de wijk de Wijert. Verder worden enkele huisaansluitingen voor gas vervangen in een later stadium. Wanneer de aansluitleiding niet aan vervanging toe is dan zal en in een later stadium een drukregelaar voor uw gasmeter geplaatst worden, hiervoor wordt u te zijner tijd door een andere aannemer benaderd.

Mogelijke overlast

Wat merkt u als bewoner?

Tijdens het aanleggen en verwijderen van de hoofdleidingen zullen de gegraven sleuven in het voetpad hinder kunnen geven voor de bereikbaarheid van uw woning en/of een deel van uw straat.

 • Toegang tot uw woning zal zoveel mogelijk geborgd worden d.m.v. loopschotten / bruggen over de gegraven sleuf.
 • Sommige straten en/of fietspaden worden tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer, u kunt altijd bij uw woning komen, eventueel via een omleiding.
 • Er kan gevraagd worden om uw auto tijdelijk elders te parkeren om schade te voorkomen en werkruimte te creëren.
 • Wanneer de nieuwe leiding wordt aangesloten en bedrijfsklaar wordt gemaakt is het mogelijk dat u tijdelijk geen gas heeft, hierover wordt u van tevoren geïnformeerd.

Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Wat te doen met uw afvalcontainer tijdens afsluiting van uw straat?

Op de dagen dat uw container geledigd moet worden zullen wij, als aannemer, deze naar een centraal punt buiten de afzetting plaatsen. Wanneer uw huisnummer op de container staat zullen wij deze ook terugzetten bij uw woning.

Contact

Heeft u nog vragen, opmerkingen of klachten dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn zichtbaar aanwezig op het werk, u mag ons altijd aanspreken, bellen of mailen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de uitvoerder Joran Botter.

Adres directiekeet BAM:

Bouwplaats Laan Corpus Den Hoorn, Groningen, thv Skatepark Zuid   T: 06 – 52 75 70 49