Nieuw hoogspanningsstation i.s.m. TenneT Ter Apelkanaal, Groningen

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). 

Pagina laatst bijgewerkt op: 17 maart 2023, 12:45

 • Verwachte startdatum

  1 januari 2021

 • Verwachte einddatum

  2 juni 2025

 • Status

  In uitvoering

 • Type werkzaamheden

  Nieuw hoogspanningsstation i.s.m. TenneT

 • Beweegreden

  Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.Lees meer over werkzaamheden

 • Plaats

  Groningen

 • Omgeving

  Ter Apelkanaal

 • Provincie

  Groningen

 • Betrokken partijen

  Enexis Netbeheer, TenneT

Loading Map

Werkzaamheden

TenneT en Enexis Netbeheer willen een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid Groningen bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde. Dit om het net in Noordoost Nederland te versterken. Dat is nodig om aan de snelle groei van het elektriciteitsaanbod, de verduurzaming en de verwachte toename van de vraag te kunnen voldoen.

Om de energietransitie mogelijk te maken, versterken TenneT en regionale netbeheerders het elektriciteitsnet onder andere in het noorden van het land (Groningen en Drenthe). Het is nodig om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie, zoals zonne- en windenergie, aan te kunnen en op termijn ook de groeiende vraag naar elektriciteit. Met de bouw van dit nieuwe station zorgen TenneT en Enexis Netbeheer voor een betere aansluiting van het landelijke elektriciteitsnet op het regionale en lokale net.

TenneT en Enexis Netbeheer gaan een nieuw hoogspanningsstation bouwen op het bedrijvenpark Zuid Groningen in Ter Apelkanaal. Het hoogspanningsstation is onderdeel van de netversterking in Noordoost Nederland waarbij de netbeheerders verspreid over Drenthe en Groningen enkele nieuwe hoogspanningsstations aanleggen en bestaande stations uitbreiden of aanpassen.

De projectatlas geeft een impressie van het hoogspanningsstation. Zie https://ten.projectatlas.app/hs-zuid-groningen.

Wanneer?

 • Voorbereiding, planvorming en definitieve locatiekeuze 2020 - 2021
 • Bouw 2022 – 2023 – 2024
 • In gebruik name 2025

 

Veenoord werkzaamheden hoogspanningsstation

TenneT en Enexis Netbeheer informeren over hoogspanningsstation Ter Apelkanaal

TenneT en Enexis Netbeheer gaan vanaf 2022 een hoogspanningsstation bouwen op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Op 19 november 2021 konden bedrijven en mensen uit de buurt kennis nemen van de plannen en de procedures voor wijziging bestemmingsplan en vergunningverlening. Ook konden ze vragen stellen via chat en e-mail.

U vindt alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld, met de antwoorden, op deze pagina. Ook kunt u daar de online bijeenkomst nog eens terug kijken.

Online informatiebijeenkomst op 19 november 2021

Landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer bereiden de bouw voor van een nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. We informeren u hier graag over tijdens een online informatiebijeenkomst op 19 november 2021 van 19.30 tot 20.30 uur. Deze bijeenkomst is live te volgen via YouTube en via deze webpagina.

Lees meer over de online bijeenkomst van 19 november.

Veelgestelde vragen

Waarom willen TenneT en Enexis juist hier een hoogspanningsstation bouwen?

Niet alle locaties lenen zich voor dergelijk bouwwerk, daarom is veel vooronderzoek gedaan en zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt. Er is bewust gekozen voor een locatie buiten de bebouwde omgeving, vlakbij bestaande hoogspanningslijnen en in dit geval op een bedrijvenpark.

Is dit de enige plek in deze regio waar een nieuw (380 kV) hoogspanningsstation komt?

Nee. Verspreid over Drenthe en Groningen worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en er komen in ieder geval 2 nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations die gekoppeld worden met het 110kV-net om de krapte op dat net te verminderen.

Heb ik als omwonenden inspraak?

Zodra het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Ook kunt reageren op de vergunningaanvraag. Daarnaast betrekt TenneT, ook al zijn de mogelijkheden op het bedrijvenpark daarvoor beperkt, belangstellenden bij de inpassing van het hoogspanningsstation.

Wat betekent zo'n station voor omwonenden?

De locatie is, zoals gezegd, zorgvuldig gekozen. Onder een bestaande hoogspanningslijn en op een bedrijvenpark. Hiermee verwachten we de impact op de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

We zien bij hoogspanningsstations die vlakbij de bewoonde omgeving staat of komt, dat voornamelijk laag frequent geluid een belangrijk aandachtspunt/onderwerp is. We hebben daarvoor een speciale pagina op onze website ingericht. U leest daar alles over geluid. (link: www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/betrokken-bij-de-omgeving/geluid/)

Wanneer start de bestemmingsplanprocedure?

Het gemeentebestuur werkt mee aan de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de bouw van het hoogspanningsstation mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit hierover. Naar verwachting ligt het bestemmingsplan rond mei 2021 ter inzage. Daar gaat nog veel aan vooraf. TenneT informeert in het najaar – als we de plannen wat meer hebben uitgewerkt - de omgeving over de voorgenomen plannen.