Netversterking regio Assen

Pagina laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2023, 11:08

Meer informatie

  • Verwachte startdatum

   3 januari 2022
  • Verwachte einddatum

   30 juni 2023
  • Status

   Afgerond
  • Type werkzaamheden

   Uitbreiding elektriciteitsnet
  • Beweegreden

   Het elektriciteitsnet staat onder druk. Om het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zoals zonne-en windenergie) en de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen werkt Enexis Netbeheer aan de netversterking rond transformatorstation Zeijerveen. Lees meer over werkzaamheden
  • Plaats

   Assen
  • Omgeving

   Zeijerveen, Kloosterveen, Ter Aard
  • Provincie

   Drenthe
  • Betrokken partijen

   Enexis Netbeheer
  Loading Map
  Kabels in de grond

  Werkzaamheden

  Wie

  Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor de klantaansluitingen op het transformatorstation Zeijerveen. Naast het aansluiten van woningen en bedrijven in de regio Assen, verzorgt Enexis Netbeheer ook de aansluitingen van onder andere zonne- en windparken.

  Waarom

  Enexis Netbeheer werkt aan de versterking van het elektriciteitsnet in de regio Assen. Dat is nodig omdat de capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk staat. Dit komt door het toenemende aantal duurzame initiatieven en het groeiende elektriciteitsverbruik door bedrijven en bewoners. Om te voorzien in het groeiende aanbod en de toenemende vraag naar energie is de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels naar het transformatorstation Zeijerveen aan de Asserwijk nodig.

  Op dit moment vinden er al aanpassingen en uitbreidingen op dit transformatorstation plaats. Het transformatorstation zorgt voor de elektriciteitsvoorziening in Assen en de regio, maar is ook een belangrijke schakel in het landelijke elektriciteitsnet.

  Wat

  Enexis Netbeheer wil vanaf transformatorstation Zeijerveen alvast een ruimtereservering doen voor nieuw te leggen elektriciteitskabels. Dit wil Enexis Netbeheer doen omdat transformatorstation Zeijerveen in een gebied ligt dat veel verschillende gebruiksfuncties kent. Er moet daarom kritisch gekeken worden hoe alle kabels in de toekomst gelegd kunnen worden. Hiervoor werkt Enexis Netbeheer toe naar een wijziging van het bestemmingsplan. Hierin wordt voorzien dat meerdere toekomstige kabels in één zone worden gelegd. Door dit “slimme bundelen” wil Enexis Netbeheer voorkomen dat er voor iedere benodigde kabel weer een nieuwe route bedacht moet worden.

  De kabels lopen vanaf het transformatorstation Zeijerveen naar 2 zogenaamde ‘Ontsluitingspunten’ ten noordoosten en zuiden van het transformatorstation. Daar is voldoende openbare ruimte beschikbaar om initiatieven in de omgeving aan te sluiten.

  Er zijn verschillende ondergrondse kabeltracés onderzocht (zie blauw gemarkeerde gebied) in zowel noordoostelijke en zuidelijke richting. Op basis van het onderzoek naar milieuaspecten en technische haalbaarheid zijn er voorkeurstracés vastgesteld. Hierbij streeft Enexis Netbeheer er naar om te komen tot kabeltracés met een beperkte impact op het milieu en de omgeving. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid bomen die gekapt zouden moeten worden, de effecten op flora en fauna en ook naar de eventuele hinder voor de omgeving.

  Voor de toekomstige kabeltracés werkt Enexis Netbeheer toe naar een wijziging van het bestemmingsplan. Hierdoor is voor iedereen duidelijk waar in de toekomst de kabels komen te liggen en waar werkzaamheden plaats gaan vinden. Door de ruimtereservering kan Enexis Netbeheer de leveringszekerheid en kwaliteit van het elektriciteitsnet garanderen. Hiermee wordt ook een belangrijke bijdrage aan de energietransitie geleverd.

  Planning

  • Najaar 2021: keuze definitief kabeltracé
  • Juni 2022: bestemmingsplan ter inzage
  • Vanaf 2023: start uitvoering eerste werkzaamheden