Enexis aan het werk

Onderhoud gasnet

In Enexis-gebied zijn ruim 2,3 miljoen huishoudens en bedrijven aangesloten op het gasnet. Wij zorgen ervoor dat zij dag en nacht op ons kunnen rekenen, nu en in de toekomst. Daarom onderhouden we ons gasnet goed. We vervangen tijdig onderdelen van ons net en zorgen ervoor dat het gasnet veilig en betaalbaar blijft voor iedereen.

Wat houdt onderhoud van het gasnet in?

Ons gasnet bestaat uit 22.400 gasstations en uit 46.300 kilometer aan gasleidingen. Elk jaar inspecteren we onze gasstations en met gevoelige apparatuur speuren we geregeld naar gaslekkages in onze leidingen. Hierdoor kunnen we minimale lekkages al aanpakken voor ze een probleem vormen. Daarnaast vervangen we elk jaar enkele honderden kilometers hoofdgasleiding. Ook vernieuwen we duizenden aansluitleidingen waarmee huizen en bedrijven zijn aangesloten op onze hoofdgasleiding.
Lees meer over gaslekzoeken

Wanneer vervangt Enexis Netbeheer gasleidingen?

Voor alle onderdelen van het net bepalen we of en wanneer we ze moeten vervangen. Daarbij plannen we jaren vooruit. Elk jaar stellen we een lijst met grote onderhouds- en vervangingsprojecten op per provincie. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij werkzaamheden van andere partijen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de riolering of waterleiding. Door slim te plannen hoeven we een straat maar één keer open te breken. Dat betekent een stuk minder overlast voor de omgeving.
Lees meer over ons jaarplan 2021

Veiligheid en risicomonitor

Wij houden de veiligheid van ons gasnet continu in de gaten. Hiervoor gebruiken de Nederlandse netbeheerders een risicomonitor. Om te bepalen wanneer een leiding toe is aan onderhoud of vervanging kijken we onder andere naar:

  • De grond waar de leiding in ligt;
  • De leeftijd van de leidingen;
  • Het materiaal waarvan de leiding is gemaakt.

Daarnaast informeren we mensen over zorgvuldig graven in de grond. Bij graafwerkzaamheden gaat het geregeld mis. De meeste gaslekken ontstaan doordat graafmachines gasleidingen beschadigen. Dat voorkomen we natuurlijk liever.
Lees meer over preventie graafschade

Leidingen van nieuw materiaal

Tot 1975 gebruikten we ook leidingen van grijs gietijzer en asbestcement. Tegenwoordig zijn leidingen gemaakt van onder andere staal en kunststof. Alle varianten zijn veilig maar hebben voor- en nadelen. Voor leidingen van grijs gietijzer en asbestcement geldt dat ze gevoeliger zijn voor breuken. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij hevige trillingen veroorzaakt door zwaar verkeer, kunnen ze breken. Daarom vervangen we al deze verouderde leidingen in Enexis-gebied. Meestal komen er kunststof exemplaren voor in de plaats. Die zijn licht van gewicht, goedkoper, eenvoudiger te monteren en kunnen niet roesten. En nog een voordeel: ze zijn te hergebruiken voor waterstof. Als we afstappen van het aardgas is waterstofgas een mogelijk alternatief. Waterstof kan benzine vervangen, maar is ook geschikt voor het verwarmen van onze huizen.

Operatie verouderde gasleidingen vervangen

  • Gestart in 2009, volgens planning klaar voor 2024
  • Vervanging van 1.980 km leidingen van grijs gietijzer en asbestcement
  • Planning 2021: 127,6 km leidingen van grijs gietijzer en asbestcement
  • Eind 2020 was al 85% vervangen

Wie betaalt het onderhoud van het gasnet?

Hebt u een aansluiting op het gasnet? Naast de kosten voor het verbruik van energie, betaalt u maandelijks ook een vast bedrag voor onderhoud en beheer van uw aansluiting (aansluitdienst) en voor onderhoud en beheer van het netwerk. Hoeveel u betaalt, hangt af van de capaciteit van uw aansluiting.
Lees meer over netwerkkosten voor consumenten
Lees meer over netwerkkosten voor zakelijke klanten

Meer informatie

Tot 2024 heeft het vervangen van gasleidingen van grijs gietijzer en asbestcement onze prioriteit. Als u in een wijk woont die na 1980 is gebouwd, zijn de leidingen gemaakt van ander materiaal en is uw wijk meestal niet opgenomen in het vervangingsprogramma.

Woont u in een wijk van 1980 of ouder en zijn de leidingen niet recent (sinds 2009) vervangen? Kijk dan op onze kaart of de gasleiding in uw wijk voor 2024 vervangen gaan worden. In welk jaar dat zal gebeuren, kunnen wij niet langer dan een jaar vooruit aangeven. De werkzaamheden voor 2021 staan in ons werkpakket 2021. Bij de planning houden we namelijk zoveel mogelijk rekening met andere onderhoudswerkzaamheden in uw buurt, bijvoorbeeld aan de waterleiding en riolering. Waar dat mogelijk is werken we samen met andere partijen, zodat uw straat slechts één keer open hoeft te worden gebroken.

Voortgang vervangingsprogramma gasleidingen

 

- Nog te vervangen gasleidingen (in km)         - Planning

* 2012: Midden- en West-Brabant overgenomen
   2016: Friesland + Noordoostpolder afgestoten
   2017: Weert en Eindhoven overgenomen

 

Alle Nederlandse netbeheerders hebben een eigen vervangingsprogramma voor verouderde gasleidingen van asbestcement en grijs gietijzer. Enexis Netbeheer zorgt ervoor dat alle verouderde leidingen in ons gebied in 2024 zijn vervangen. Andere netbeheerders hanteren andere data.

Sinds 2009 zijn wij al bezig met het vervangen van onze gasleidingen. Om de 2 jaar bekijken we of onze planning garandeert dat het gasnet net zo veilig blijft als het nu is. Mocht dat niet zo zijn, dan passen we onze plannen aan. In 2013 hebben we een flinke versnelling doorgevoerd in ons vervangingsprogramma. Al met al liggen we nu voor op het schema dat we in 2010 hebben gecommuniceerd met toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). SodM houdt toezicht op de uitvoering van het vervangingsprogramma van alle netbeheerders.

Als u gas ruikt moet u altijd direct contact opnemen met het gratis Nationaal storingsnummer 0800 - 9009. Dat is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

In 2050 wil Nederland aardgasvrij zijn. Dat heeft de Nederlandse overheid aangekondigd in het concept-Klimaatakkoord. Dit hebben we niet van vandaag op morgen voor elkaar, maar we zijn er al wel mee aan de slag. We bekijken samen met gemeenten welke wijken kunnen afstappen van het aardgas. In sommige van die wijken zullen we (met name grijs gietijzeren) gasleidingen gaan verwijderen. In andere wijken blijft het gasnet gewoon liggen en blijven we het dus goed onderhouden.

Bij het vervangen van gasleidingen leggen we doorgaans nieuwe kunststof leidingen in de grond. Die zijn niet alleen te gebruiken voor aardgas maar ook voor alternatieven als bio- of groen gas en voor waterstof. Ze zijn dus zeker niet waardeloos.