Onderhoud elektriciteitsnet 

Gemiddeld zit een Enexis-klant per jaar een kwartier zonder stroom (13 minuten in 2020). De betrouwbaarheid van ons elektriciteitsnet is dus bijzonder groot. Dat komt onder andere door de manier waarop we ons elektriciteitsnet onderhouden.

Onderhoud = lang vooruit plannen

Grofweg bestaat ons elektriciteitsnet uit elektriciteitskabels (hoofdkabels en huisaansluitingen) en transformatorstations. Omdat veel onderdelen van het net tientallen jaren meegaan, plannen we onderhoud lang vooruit. Daarbij is de kunst om onderdelen zo lang mogelijk te blijven gebruiken maar ze wel te vervangen voordat ze versleten zijn. Om de 2 jaar stellen we onze langetermijnplanning bij. En elk jaar stellen we per provincie vast welke onderhoudsklussen we precies gaan oppakken. Dit noemen we ons werkpakket.

Wat merkt u van ons onderhoud?

Van de meeste onderhoudswerkzaamheden merkt u weinig tot niets. Gaan we onderdelen van ons net vervangen, dan kan dat wel overlast veroorzaken. Als we hoofdkabels of huisaansluitingen vernieuwen, moeten we bestrating openbreken en onderbreken we de elektriciteit. Ook bij het vervangen van een compleet transformatorstation moeten we de elektriciteit soms onderbreken.

Overlast zo beperkt mogelijk

We proberen overlast altijd tot een minimum te beperken. Daarom plannen we het vervangen van elektriciteitskabels als het even kan tegelijkertijd met bijvoorbeeld onderhoud aan riolering en waterleiding. Dan hoeven we straten maar één keer open te breken. Daarnaast proberen we de tijd dat u geen elektriciteit hebt zo kort mogelijk te houden. En we kondigen onderbrekingen altijd minimaal 2 weken van tevoren aan per brief. Op de pagina Actuele werkzaamheden leest u meer over grote onderhoudsprojecten waar we mee bezig zijn.

Kwaliteit van ons onderhoud

De hoge kwaliteit van ons onderhoud draagt bij aan het kleine aantal stroomstoringen in Enexis-gebied. Dat is erg laag. Gemiddeld hebben onze klanten eens in de 4 jaar te maken met een storing. De belangrijkste oorzaak van elektriciteitsstoringen is bovendien niet slijtage maar beschadiging van kabels door graafwerkzaamheden.

Betrouwbare kabels

Als een elektriciteitskabel niet wordt overbelast en niet beschadigd raakt, kan die zijn werk heel lang blijven doen. De meeste gaan decennia lang mee. Sommige kabels in ons elektriciteitsnet zijn bijna 100 jaar oud. Die zijn bijna antiek. 

Levensduur onderdelen inschatten

We houden heel nauwkeurig bij uit welke onderdelen ons elektriciteitsnet bestaat, wanneer ze versleten zijn en storingen veroorzaken. Daarop stemmen we onze onderhoudsplannen af. Daarnaast kijken we naar de mate van overlast die een storing met zich meebrengt, of een storing kan leiden tot onveilige situaties en naar wettelijke eisen, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Nog beter onderhoud door sensoren

We verbeteren ons onderhoud continu, onder andere door het elektriciteitsnet te digitaliseren. We zijn bezig om sensoren (DALI-boxen) te plaatsen in al onze 35.000 transformatorstations. Met de informatie uit deze sensoren kunnen we preciezer inschatten welke onderdelen aan vervanging toe zijn. We kunnen bijvoorbeeld zien dat een transformator regelmatig wordt overbelast, of dat de luchtvochtigheid in een station erg hoog is. Daardoor weten we dat bepaalde onderdelen eerder versleten zijn. Die kunnen we dus eerder vervangen.

Wie betaalt het onderhoud van het elektriciteitsnet?

Iedereen met een elektriciteitsaansluiting betaalt mee aan het onderhoud van het elektriciteitsnet. Op uw energierekening staat elke maand een bedrag voor onderhoud en beheer van uw aansluiting (aansluitdienst) en voor onderhoud en beheer van het netwerk. Uw energieleverancier draagt dit geld af aan uw netbeheerder. Hoeveel u betaalt, hangt onder andere af van de capaciteit van uw aansluiting.
Lees meer over netwerkkosten voor consumenten
Lees meer over netwerkkosten voor zakelijke klanten

Feiten & cijfers

  • Enexis Netbeheer onderhoudt 142.000 km elektriciteitsleiding

  • 2.880.000 panden zijn aangesloten op ons elektriciteitsnet

  • In 2020 investeerden we 511 miljoen euro in ons elektriciteitsnet