inspectie gasleidingen

Inspectie van de gasleidingen

Voor een veilig gasnetwerk inspecteren wij alle bestaande hoofdleidingen en de aansluitingen van ons gasnet minimaal eens in de 5 jaar. Nieuwe leidingen controleren wij binnen 1 jaar.

Een veilig gasnetwerk

Bijna iedereen gebruikt gas. Meestal om het huis te verwarmen en om te koken. Helaas is gas ook erg gevaarlijk. Het is zeer brandbaar en schadelijk voor de gezondheid als u het (lange tijd) inademt. Een gaslek kan grote gevolgen hebben, zoals brand of een explosie. Om onveilige situaties te voorkomen houden netbeheerders hun gasnetwerk daarom goed in de gaten.

Wat u merkt van een inspectie

Eens in de 5 jaar controleren wij ons gasnetwerk. Dit wordt uitgevoerd door onze eigen monteurs of door een van onze aannemers. Zij lopen dan met meetapparatuur bij u door de straat. De gasleidingen liggen onder het straatwerk en hebben vertakkingen tot aan de gevel van uw woning of pand. Daarom kan het tijdens de werkzaamheden noodzakelijk zijn dat wij kort op uw privéterrein moeten zijn. We vragen hiervoor uw begrip.

Antwoorden op vragen over de inspectie​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wij controleren tijdens een inspectie of ons gasnetwerk en nieuw gelegde leidingen voldoen aan de veiligheidseisen en we controleren of er lekkages zijn. Daarnaast inspecteren we gemelde gasluchtmeldingen.

De controle wordt uitgevoerd met speciale meet-apparatuur. Onze medewerker loopt met een klein wagentje met een sleepmat over de hoofdleidingen die zich onder de grond bevinden. Op de tablet die de medewerker voor zijn lichaam draagt, ziet hij de gasleidingen en de staat ervan. Als een gasleiding niet voldoet aan de veiligheidseisen, dan krijgt de medewerker hiervan een melding op zijn tablet.

Gasleidingen schema Enexis Netbeheer inspecteerd gasleidingen

Voldoet de gasleiding niet aan de veiligheidseisen? Dan zorgen wij ervoor dat onze monteurs de gasleiding repareren. Wordt er een urgent gaslek geconstateerd, dan is de monteur binnen 2 uur ter plaatse. In minder urgente gevallen lossen wij het probleem binnen 6 maanden na de constatering op.

Is er iets mis met de gasleiding die op uw privéterrein ligt, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en maken wij een afspraak met u .

Minimaal één keer per 5 jaar controleren wij de hoofdleidingen en de aansluitingen van ons gasnet. Nieuwe leidingen controleren wij zelfs binnen 1 jaar. Dit doen we om onveilige situaties en storingen te voorkomen.

Onze medewerker herkent u aan het lichtgevende hesje met de tekst ‘Inspectie leidingen’ en aan zijn meetapparatuur. Ook kunnen onze monteurs zich altijd legitimeren met een bedrijfspas.

Gasinspectie door Enexis Netbeheer