Enexis Netbeheer realiseert meer transportcapaciteit voor zonne-energie

Bij de aanleg van zonneparken zien we een totaal ander beeld dan bij windparken. Tot 2016 werden er nog nauwelijks zonneparken ontwikkeld. Sindsdien groeide het aanbod van deze parken ineens met 207% per jaar.

Een belangrijke oorzaak hiervan is dat er in 2016 door de Tweede Kamer een besluit is genomen om de bijstook van biomassa in kolencentrales niet langer in aanmerking te laten komen voor SDE-subsidie. Deze subsidiebudgetten zijn daardoor beschikbaar gekomen voor andere vormen van duurzame energieproductie. Hierdoor is het aantal en de grootte van zonneparken enorm gestegen.

Er is weinig tot geen nationale coördinatie over de planning en aanleg van zonneparken. Met een ontwikkeltijd van soms maar 1 jaar leidt dit tot frictie. Het bijbouwen van extra elektriciteitsstations en het leggen van dikkere kabels kost namelijk veel meer tijd dan de realisatie van een zonnepark.

Plannen voor een zonnepark? Neem op tijd contact met ons op.

Plannen voor een zonnepark? Neem op tijd contact met ons op.

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen

(Peildatum juli 2019)

Dit betekent dat er op dit moment al voor ruim 600.000 huishoudens zonne-energie in Enexisgebied kan worden opgewekt.

De komende twee jaar groeit het aanbod van zonne-energie verder. Door de netwerken aan te passen en te verzwaren, realiseert Enexis Netbeheer de komende twee jaar transportcapaciteit op haar netwerk voor nog eens zo’n 1350 MW zonne-energie. 280 MW in het zuiden van ons land en 1070 MW in het noorden, waar de vraag naar transportcapaciteit voor zonne-energie groter is.

Realisatie MW Zon op Land tot en met 2021

(Peildatum juli 2019)

Dit is een indicatieve berekening gemaakt op basis van de cijfers van onze vestigingen. Dit komt niet in alle gevallen volledig overeen met de provinciegrenzen.

Was dit antwoord nuttig?