Aanpassing wet- en regelgeving

Netbeheerders moeten voldoen aan strenge wetgeving die is gemaakt in een tijd waarin we de uitdagingen van de energietransitie nog niet kenden. De afgelopen jaren hebben netbeheerders gevraagd om extra ruimte in de energie- en warmtewet om de energietransitie mogelijk te maken. Dat kost tijd. Wij willen soms taken oppakken waar nog geen wettelijke grondslag voor is. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil nu een aantal mogelijkheden bieden waar netbeheerders mee aan de slag kunnen.

Redundantie-eis loslaten

Ons elektriciteitsnet is redundant aangelegd. Dat betekent dat er overal reserveverbindingen liggen. Deze reservecapaciteit is bedoeld om in geval van een stroomonderbreking de uitval op te vangen. Deze worden dus meestal niet gebruikt, maar door ze in te zetten voor het transport van zonne- en windenergie komt er extra capaciteit beschikbaar. Zo kunnen we met het bestaande netwerk meer duurzame energie transporteren. In geval van een storing of onderhoud wordt deze kabel dan wel weer tijdelijk gebruikt en kan een zonne- of windpark niet terugleveren, maar zo’n situatie zal zelden voorkomen. Naar verwachting gaat het hier voor geheel Enexisgebied om ongeveer 2.000 MW (2 GW). Daarvan zal direct max. 800 MW ter beschikking zijn. Om de overige 1200 MW te kunnen ontsluiten zal Enexis de noodzakelijke investeringen doen.

Congestiemanagement

Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo’n systeem zelf aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze manier zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het netwerk.

We onderzoeken nu of we afspraken kunnen maken met marktpartijen om zon- en/of windenergie op te slaan in batterijen op momenten dat er een (te) groot aanbod is. Die energie kunnen we dan later gebruiken als er minder aanbod is.

We maken samen met de andere netbeheerders voorstellen om op kortere termijn meer ruimte te kunnen creëren. Bijvoorbeeld door zonneparken zonder reservecapaciteit aan te sluiten. Of de mogelijkheid om energieparken bij pieken tijdelijk af te schakelen (curtailment). Voor goedkeuring van deze mogelijke oplossingen is vaak een aanpassing in de wet- en regelgeving nodig en daarvoor zijn wij uiteindelijk ook afhankelijk van de politiek.

Zon en wind op 1 kabel (cable pooling)

Dit betekent dat een zonne- en een windpark op dezelfde aansluiting worden aangesloten. Nu is dit nog niet toegestaan. Door beide parken op 1 kabel aan te sluiten, maken we efficiënter gebruik van de capaciteit van het netwerk, besparen we kosten en kan duurzame energie versneld via bestaande netwerken getransporteerd worden. Een nadeel is dat de exploitanten van de zonne- en windparken, die met één gezamenlijke aansluiting op het netwerk worden aangesloten samen moeten afspreken hoe zij de capaciteit onderling verdelen op die momenten waarop er te veel energie wordt geproduceerd.

Aanpassen subsidieregeling SDE+

Veel nieuwe zonneparken worden aangelegd in gebieden waar de grond goedkoop is en waar nog veel ruimte is. Dit zijn veelal gebieden waar er weinig kabels zijn om energie te transporteren. Wordt de subsidieregeling hierop aangepast, dan vraagt de klant eerst een transportindicatie op bij de netbeheerder om in aanmerking te komen voor een SDE-subsidie. De netbeheerder kan dan aangeven of er capaciteit is om de opgewekte stroom te transporteren en of een aanvraag dus kansrijk is of niet. Hiermee wordt voorkomen dat projecten in aanmerking komen voor subsidie terwijl ze door een gebrek aan netcapaciteit niet kunnen worden gerealiseerd – en dus ook niet kunnen bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast wil Enexis Netbeheer dat de bestaande aanvragen van een SDE+-subsidie langer geldig blijven, zodat er meer tijd is om invulling te geven aan initiatieven met potentie, die nu vertraging oplopen door het tekort aan personeel of transportcapaciteit.

Was dit antwoord nuttig?