Innovatieve oplossingen zijn nodig

Omdat wij de netten niet oneindig kunnen blijven verzwaren en om de energietransitie betaalbaar te houden, zijn er nieuwe, innovatieve oplossingen nodig. Daar werken wij hard aan.

E-Houses

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren de energietransitie te versnellen. Zo zetten we op steeds ruimere schaal e-houses in. Dit zijn kant-en-klare mobiele middenspanningsstations. Het voordeel van een e-house is dat het als één geheel door de fabrikant geleverd wordt. Hierdoor wordt het veel sneller opgeleverd dan een traditioneel middenspanningsstation en zijn ze goedkoper. Hiermee kunnen we de grootste knelpunten versneld wegnemen. Dit is niet overal mogelijk, omdat E-houses alleen geplaatst kunnen worden op plekken waar ruimte is, aansluitmogelijkheden zijn en ook transportcapaciteit in het landelijk hoogspanningsnet beschikbaar is.

Lokaal verbruik energie

Via Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) initiëren en participeren we in projecten die bijdragen aan de energietransitie. In het project Gridflex bijvoorbeeld wordt energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt. Omdat deze energie direct verbruikt wordt, is er minder capaciteit nodig om lokaal opgewekte energie te vervoeren. Ook de mogelijkheid van het omzetten van elektriciteit in duurzame waterstof wordt verkend.

Regionale Energie Strategieën

Enexis draagt actief bij aan het opstellen van de Regionale Energie Strategieën (RES), die in 2020 zullen worden vastgesteld. De RES geeft per regio een helder beeld van hoe de energietransitie vorm krijgt. In de RES wordt besloten welke duurzame opwek (zon en wind) op welke locatie komt. Hierop kunnen wij onze investeringsplannen baseren.

Was dit antwoord nuttig?